Kültür Nedir Unsurları Nelerdir

DSC_0008-SRT-500x332

Belirli bir insan toplumuna özgü olan bilgi, inanç ve davranışların tümünü ifade eden maddi nesneler bütününe Kültür adı verilir. Bu maddi nesnelerin neler olduğu konusunda günümüzde bir çok yorumlamalar yapılmaktadır.

Kültürün unsurları:

DİL: Kültür unsurlarının başında gelmektedir. Dil olmadan diğer unsurların oluşmasının hiç bir şekilde mümkün olmamaktadır. Çünkü dil, bir milletin ses dünyasıdır. Her milletin toplumu, kainatı farklı farklı açılardan yorumlamaktadır. Topluma ait olan bir dil, o toplumun kafa yapısını, dünyaya bakış açısını ve mantığını ortaya çıkarmaktadır.

DİN: Unsurlar arasında en önemli unsurlardan birisidir. Eski dönemlerde özellikle kültür ön planlarda tutulmuştur ve diğer kültür unsurları daha geri planlarda kalmıştır çünkü eski çağlarda bir çok dini inanca sahip olan bir çok toplum yaşamıştır. Dini bayramlar ve törenler ise din unsurunun önemini vurgulamaktadır.

GELENEK  ve GÖRENEK: Toplumun yazılı olmayan ancak geçmişten günümüze kadar toplumda oluşmuş olan kanun değerindeki esaslardır. Büyüklere saygı, özür dilemek, selamlaşmak, davetlere hicap etmek gibi hususlar gelenek ve göreneklere örneklerdir.

SANAT: Bir milletin sahip olduğu sanatsal değerler o milletin kültürünü yansıtır. Çünkü bir milletin kültürel değerlerine uygun olan edebiyatı, oyunları, şarkıları ve türküleri vardır.

TARİH: Her toplum kendi tarihini kendisi yazar. Bu nedenle de her toplumun kendine özgü tarihi vardır. Çünkü her millet tarihini geçmişten günümüze kadar kurduğu uygarlıklarla, yaptığı savaşlarla yazmaktadır.

Kültür Nedir Kültürün Unsurları Nelerdir Konulu Yazımız İçin Yorumlarınızı Yorum Kısmından Hemen Bizlere Yazın. 

7 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.