Kredi Kartı Aidatları Dilekçesi

Yargıtayın verdiği kararla artık 10 yıl önceye kadar alınan aidatlarınızı inceleyebileceksiniz.

Yargıtay’ın kredi kartı aidatlarının 10 yıl geriye dönük olarak istenebileceğine yönelik kararı ile bu paraları almak isteyenler için yol açıldı.Hukukçular ise Yargıtay kararının emsal nitelikte olduğu ve önümüzdeki günlerde açılacak davalarda yeni kararların buna göre verilebileceğini belirtiyor.

Tüketici Hakları Derneği’nin yayımladığı dilekçe örneği

Kredi Kartı Üyelik Aidatı Hakkında Dilekçe Örneği

….BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE….

Konu: Kredi kartı üyelik aidatının iadesi Hk.
Bankanızın ……numaralı kredi kartı müşterisiyim.Her yıl bankanıza,anılan karta ait kredi kartı aidatı ödemekteyim.

Ancak,Çeşitli tüketici mahkemeleri ve Yargıtay kararlarıyla da” Kredi kartı aidat ücretlerinin haksız şart niteliğinde ve tüketicilerden tahsilinin haksız olduğu sabitlenmiştir.”

Ayrıca,bu konuda Yargıtay 13.Hukuk Dairesince verilen ve ekte sunulan 2011/4736 Md ve HGK 2012/1-93-88 sayılı kararı uyarınca on yıl geriye dönük olarak tüketiciler tarafından alınabileceğine ilişkin hükmü de kesinleşmiş dulunmaktadır.

Bu çerçeve ve yukarıdaki gerekçeler doğrultusunda;

1-On yılla sınırlı olmak üzere şimdiye kadar bankanıza yaptığım kredi kartı aidat ödentilerinin on yıl geriye dönük olarak ve dökümünü içeren nir listenin tarafıma verilmesini,

2- On yıl geriye dönük olarak benden kesilen yıllık kart ücretlerinin toplam miktarının yasal faizi ile birlikte defaten tarafıma iadesini,

Aksi taktirde alacağım faiziyle birlikte tahsili için her türlü mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini bankanızdan tahsil etmek üzere yasal yollara baş vuracağımı bildiririm.

Saygılarımla,

Adres:

Ek:Yargıtay 13.Hukuk Dairesi Kararı.

Kredi Kartı Aidatları İçin Dilekçe Örnek
Kredi Kartı Aidatları İçin Dilekçesi Örneği

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.