Web sitemize hoşgeldiniz, 30 Kasım 2020

Konservatuvar Nedir Tarihi Hakkında Bilgi

Konservatuvar nedir? İcracılık ve bestecilik eğitimi veren müzik okuludur. İtalya’da Rönesans döneminde ve öncesinde, çoğunlukla has-tanelere bağlı bir tür yetimler evi olan conservatorio’lar (ya da ospedale) vardı. Bunlarda sokağa bırakılmış çocuklara (conservati) masrafları devlete ait olmak üzere müzik eğitimi verilirdi. Oğlan çocukları Napoli’de, kız çocuklan Venedik’te toplanırdı. Ortaçağda koro okullan doğrudan kiliselere bağlı bulunduğu ve üniversitelerdeki müzik eğitimi de tıpkı matematik gibi kuramsal bir konu olduğu için conservatorio’lar pratik müzik eğitiminin verildiği ilk din dışı kurumlardı. Konservatuvar tarihi hakkında bilgi aktaralım.

17. ve 18. yüzyıllarda İtalyan operasının önde gelen bestecilerinin çoğu Venedik’teki Ospedale della Pietâ’da (kuruluşu 1346) ve Napoli’deki Conservatorio dei Poveri di Gesû Cristo’da (kuruluşu 1589) yetiştiler ya da ders verdiler. Her tür öğrenciye açık olan ve kiliseye bağlı bulunmayan ilk müzik okulu 1784’te Paris’te kuruldu. Bernard Sarrette’nin çabalarıyla 1795’te de Konvansiyon tarafından yeniden düzenlendi ve adı Ulusal Müzik ve Sahne Sanatları Konservatuvarı olarak değiştirildi. Temel amacı, Cumhuriyet’in düzenlediği kutlamalara, bayram ve halk konserlerine katılacak müzikçileri yetiştirmekti. Gerekli ödeneği devletin sağladığı bu okula öğrenciler yarışma biçiminde bir sınavla alınıyordu, eğitim parasızdı. Daha sonra öğretim programı, öğrencileri Paris’teki çeşitli opera ve tiyatrolara hazırlamak üzere bütün kompozisyon dallarını, çalgı ve ses tekniklerini ve oyunculuk bilgilerini kapsayacak biçimde genişletildi. Daha sonra kurumun politik amacı geri planda kaldı. Birçok eski öğrencisi ünlü birer müzikçi olduktan sonra katı akademik tutumuna karşı çıktıysa da, konservatuvar gerek kuram, gerekse uygulama alanında derinlemesine müzik bilgisi veren tanınmış bir merkez oldu. 1957’de adı Ulusal Yüksek Müzik Konservatuvarı olarak değiştirildi.

Fransız modeli, 19. yüzyıl boyunca bazı değişikliklerle, Avrupa ve ABD’de kopya edildi. 1807’de Milano, 1808’de Napoli, 1811’de Prag (Orta Avrupa’da bu türden ilk kurum) konservatuvarları, 1817’de de Viya- na’da Müzik ve Görsel Sanatlar Akademisi açıldı. 1843’te iki ünlü besteci, Felix Mendelssohn ve Robert Schumann, Leipzig Konservatuvarı’nı (bugün Devlet Müzik Yüksekokulu) kurdular. Ama Alman müzik okullarının tümü Paris Konservatuvarı’nın ilkelerine uymadılar. Kraliyet Müzik Akademisi (kuruluşu 1822, kraliyet beratı 1830) ve Kraliyet Müzik Yüksekokulu (eskiden Ulusal Müzik Eğitimi Okulu; kuruluşu 1882, kraliyet beratı 1883) gibi ünlü İngiliz kurumlan da bu ilkelere bağlı kalmadılar. İrlanda Kraliyet Müzik Akademisi 1848’de, İskoçya Kraliyet Müzik ve Tiyatro Akademisi 1890’da kuruldu. Benzer kurumlar ABD’de 1860’larda görülmeye başladı. İlk ikisi Ohio’daki Oberlin (1865) ve Baltimore’daki Peabody (kuruluşu 1857, açılışı 1868) müzik konservatuvar- lan oldu. Bunları 1867’de Boston’daki Neve England Müzik Konservatuvan ve Boston Konservatuvarı’yla, 1885’te New York kentinde kurulan Ulusal Müzik Konservatuvarı izledi.

ABD’deki öbür önemli müzik kurumlan olarak New York eyaletinde Rochester’daki Eastman Müzik Okulu (1919) ve Philadelphia’daki Curtis Müzik Enstitüsü (1924) sayılabilir. New York kentinde bulunan Müzik Enstitüsü (1905) ile Juilliard Lisansüstü Okulu (1924), 1926’da Juilliard Müzik Okulu adı altında birleşti. 1968’de kurum Juilliard Okulu adını aldı. Kanada’ da Toronto Müzik Konservatuvarı (1886), Avustralya’da ise Adelaide Konservatuvarı (1898) bu alandaki önemli okullardır. Türkiye için bak. devlet konservatuvarları.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz