Kompleman Nedir

Kompleman, kan plazmasında bulunan ve birçok bağışıklık yanıtında rol oynayan bileşik. Bu yanıtlardan bazıları yabancı ve mikrop bulaşmış hücrelerin yok edilmesi, yabancı parçacık ve hücre artıklarının sindi­rilmesi ile çevredeki dokuların iltihaplan­masıdır.

İnsanda, komplemanın protein yapısında 11 farklı bileşeni olduğu belirlenmiştir. Komplemanın etkinliği, bileşenlerden biri­nin antijen-antikor bileşiğine bağlanıp öbür bileşenlerle zincirleme tepkimeler oluşturma- sıyla başlar. Kompleman sabitleştirmesi ola­rak bilinen süreçle etkinleşen bileşenler anti­korun bağlandığı bakteri ya da hücrenin dış zarını delerek bu hücreyi eritip öldürür. Başka bir süreçte ise, tepkime sırasında serbest kalan kompleman bileşenleri mak- rofajları bu bölgeye çeker; makrofajlar da yok edilecek parçayı yutup sindirir. Kom­plemanın bileşenleri histaminin serbest hale gelmesini de sağlayarak fagositleri iltihap bölgesine çeker ve bu bölgede şişme ve renk değişikliğine neden olur.

Komplemandaki bileşenlerin yaşam süresi ve etkinlikleri farklıdır. Bu nedenle kom­pleman bütün vücutta değil, yalnız mikropların yaygın olduğu bölgelerde etkinlik gösterir.

Omurgalıların çoğunda bulunan komple­man, birbiri ardına düzen içinde iş gören birçok bileşenden oluşur. Bunun yanı sıra, bazı canlı türlerindeki kompleman molekü­lü başka türlerde de işlev görebilir. Bu durum komplemanın tarih boyunca uzun ve kararlı bir evrim geçirdiğini, bağışıklık tep­kimelerinin tamamlanması için birçok bile­şenden oluşan karmaşık bir sistemin gerekli olduğunu gösterir. Kompleman nedir açıkladık.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.