Koloni Nedir

Koloni Nedir Anlamı

Koloni, zoolojide, örgütlenmiş topluluklar halinde birbirleriyle yakın ilişki içinde yaşa­yan türdeş canlılar grubu. Yakın ilişki içinde olma özelliğiyle, aynı türden bireyle­rin işbirliği ya da iş bölümü yapmaksızın bir araya gelerek ya da aynı yerde üreyerek oluşturdukları gruplaşmadan (agregasyon) ayrılır.

Fizalya işlevsel olarak özelleşmiş küçük canlıların oluşturduğu bir kolonidir. Kolo­ninin bazı üyeleri yüzmeye, öbürleri beslen­me ya da üremeye uygun yapı ve biçimler kazanmıştır. Karıncalar ve anlar gibi toplu halde yaşayan böceklerin kolonileri genel­likle işlevleri değişik kastlara ayrılır. Üreme işlevini ana karınca ya da ana arı üstlenir. İşçiler yuvanın temizlik, bakım ve onarımıy­la, yiyecek toplama ve larvaların beslenme­sinden sorumludur. Bazı kolonilerde koru­ma işlevini üstlenen ayn bir kast (askerler) oluşmuştur. Aynı koloninin üyeleri birbirle­rini feromon denen özel bir koku yardımıy­la tanır.

Birçok kuş türü, geçici üreme kolonileri oluşturur. Aralarında artık soyu tükenmiş olan göçmen güvercinin de bulunduğu bazı kuş türlerinde üreme etkinliğinin uyarılabilmesi için çevrede aynı türden birçok bireyin bulunması gerekir. Martılar gibi bazı kuş- larsa, hem üreme ortamlannın darlığı nede­niyle, hem de yuvalarını düşmanlarından güç birliği yaparak koruma amacıyla koloni­ler halinde ürerler. Birbirlerine yakın yaşa­makla birlikte bireysel bölgeleri ayrı olan ve aralarında işbirliği bulunmayan memelilerin oluşturduğu topluluğa da bazen koloni adı verilir.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.