Kofulun Özellikleri Maddeler Halinde

Bu yazımızda kofulun özellikleri maddeler halinde kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Canlılık özelliği gösteren en küçük birim hücredir. Hücre üç ana kısımdan oluşur. Çekirdek, sitoplazma ve hücre zarı bu kısımları meydana getirir. Çekirdekte, yönetim faaliyetleri gerçekleşir. Sitoplazmada organellerle birlikte hayati faaliyetler gerçekleşir. Hücre zarı, hücreyi dış ortamdan ayırarak hücrenin beslenmesini sağlar. Çekirdek ve hücre zarı hücreden hücreye farklılaşabilir.

 

Sitoplazmada bulunan organellerden biri de kofuldur. Koful, hayvan hücresinde büyük ve az sayıda, bitki hücresinde küçük ve çok sayıda bulunur. Koful, hücrede atıkların, sıvıların ve bazı besinlerin depolandığı yer olarak kullanılır. Koful, hücrede boşaltım görevini üstlenir.

Kofulun özellikleri şu şekildedir:

*Bitki ve hayvan hücrelerinde bulunur.

*Genç bitki hücrelerinde küçük ve çok sayıda, yaşlı bitki hücrelerin büyük ve az sayıdadır.

*Hayvan hücrelerinde büyük ve az sayıdadır.

*Üç çeşit bulunur: Besin kofulu, sindirim kofulu ve boşaltım kofulu şeklindedir.

*Hücre zarı, Endoplazmik Retikulum, Golgi cisimciği ve Lizozom organellerinden oluşabilir.

2 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.