Koful Nedir Kısaca

Bu yazımızda koful nedir kısaca olarak bilgi aktaracağız.

En küçük canlılık özelliği gösteren yapıya hücre denir. Hücreler, üç ana kısımdan oluşur. Çekirdek, sitoplazma ve hücre zarı bu kısımları oluşturur. Sitoplazma içinde organeller bulunur. Her organelin görevleri farklıdır.

Sitoplazma içinde bulunan organellerden biri de kofuldur. Koful hem hayvan hem bitki hücresinde bulunur. İçi su kesecikler olan kofullar, besinlerin, atıkların ve diğer sıvıların toplandığı yerdir.

Kofulun özellikleri şu şekildedir:

*Hem hayvan hem bitki hücrelerinde bulunur.

*Hayvan hücrelerinde küçük ve çok sayıdadır.

*Bitki hücrelerinde büyük ve az sayıdadır.

*Endoplazmik retikulum, golgi cisimciği, hücre zarı ve çekirdek zarının farklılaşmasıyla oluşabilir.

*Genç bitkilerde çokken, yaşlı bitkilerde azdır.

*Koful hücrede, boşaltım elemanı olarak görev alır.

3 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.