Knowledge İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Knowledge İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Knowledge

Knowledge, Türkçe anlamıyla bilgi ve anlayış anlamına gelmektedir. Bu kelime eğitim, araştırma ve deneyim yoluyla elde edilen bilgi anlamında kullanılır.

 1. My grandfather has a vast knowledge of history. (Dedem tarihin geniş bir bilgisine sahiptir.)
 2. She gained a lot of knowledge about marine life during her research. (Araştırması sırasında deniz yaşamı hakkında çok bilgi edindi.)
 3. Knowledge is power, always keep learning. (Bilgi güçtür, her zaman öğrenmeye devam et.)
 4. He was tested on his knowledge of English grammar. (İngilizce dil bilgisi konusundaki bilgisine test edildi.)
 5. The more knowledge you have, the better decisions you make. (Sahip olduğunuz bilgi ne kadar fazlaysa, o kadar iyi kararlar alırsınız.)
 6. She had extensive knowledge of fashion design. (Moda tasarımı konusunda geniş bir bilgiye sahipti.)
 7. He thirsts for knowledge and is always eager to learn new things. (Bilgiye susamış ve her zaman yeni şeyler öğrenmeye isteklidir.)
 8. Knowledge comes from experience, not just from books. (Bilgi sadece kitaplardan değil, deneyimlerden de gelir.)
 9. He is a knowledgeable person in the field of science. (Bilim alanında bilgili bir insandır.)
 10. You should share your knowledge with others, don’t keep it to yourself. (Bilgini başkalarıyla paylaşmalısın, sadece kendinde tutma.)
 11. The teacher imparted her knowledge of mathematics to her students. (Öğretmen matematik bilgisini öğrencilerine aktardı.)
 12. He had a thirst for knowledge and read books on various subjects. (Bilgiye susamıştı ve çeşitli konularda kitaplar okudu.)
 13. In order to succeed, you need to have a broad knowledge of your industry. (Başarılı olmak için, sektörünüz hakkında geniş bir bilgiye sahip olmanız gerekir.)
 14. Her knowledge of different cultures made her an excellent candidate for the job. (Farklı kültürler hakkındaki bilgisi, iş için mükemmel bir aday yaptı.)
 15. The internet has made knowledge easily accessible to everyone. (İnternet herkese bilgiye kolayca erişilebilir hale getirdi.)
 16. Knowledge can help us solve problems more effectively. (Bilgi, sorunları daha etkili bir şekilde çözmeye yardımcı olabilir.)
 17. He has a vast knowledge of classical music. (Klasik müzik konusunda geniş bir bilgiye sahip.)
 18. Without knowledge, we cannot make informed decisions. (Bilgi olmadan bilinçli kararlar alamayız.)
 19. The scientist shared his knowledge of astronomy with his colleagues. (Bilim adamı astronomi bilgisini meslektaşlarıyla paylaştı.)
 20. Continuous learning is essential to expanding our knowledge. (Sürekli

knowledge (devam)

 1. Her knowledge of foreign languages was very useful during her travels. (Yabancı diller hakkındaki bilgisi, seyahatleri sırasında çok faydalı oldu.)
 2. Knowledge is a never-ending journey. (Bilgi, bitmeyen bir yolculuktur.)
 3. The professor’s knowledge of literature was impressive. (Profesörün edebiyat bilgisi etkileyiciydi.)
 4. In today’s society, having digital knowledge is becoming increasingly important. (Bugünün toplumunda, dijital bilgiye sahip olmak giderek daha önemli hale geliyor.)
 5. The study of history helps us gain knowledge about the past. (Tarih çalışması, geçmiş hakkında bilgi edinmemize yardımcı olur.)
 6. Knowledge of different cultures can help us understand and appreciate diversity. (Farklı kültürler hakkındaki bilgi, çeşitliliği anlamamıza ve takdir etmemize yardımcı olabilir.)
 7. She had an extensive knowledge of psychology. (Psikoloji konusunda geniş bir bilgiye sahipti.)
 8. The book provided a wealth of knowledge on the subject of climate change. (Kitap, iklim değişikliği konusunda zengin bir bilgi kaynağı sağladı.)
 9. Knowledge and experience go hand in hand. (Bilgi ve deneyim birbirine bağlıdır.)
 10. The teacher encouraged her students to ask questions to deepen their knowledge. (Öğretmen öğrencilerine, bilgilerini derinleştirmek için soru sormalarını teşvik etti.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.