Knell İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Knell İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Knell (Çan sesi) Nedir?

Knell, çanların veya diğer müzik aletlerinin çıkardığı üzücü bir sesi ifade eder. Genellikle birinin öldüğünü veya bir dönemin sona erdiğini bildirmek için kullanılır.

Örnek Cümleler:

1. The knell of the church bell signaled the start of the funeral. (Kilise çanının sesi cenaze töreninin başladığını işaret etti.)
2. The knell of the old year was rung out and the new year welcomed in. (Eski yılın çanları çalındı ve yeni yıl karşılandı.)
3. The knell of doom sounded when the company announced its bankruptcy. (Şirket iflasını duyurduğunda kıyamet çanları çalmaya başladı.)
4. The knell of the final exam struck fear into the hearts of the students. (Final sınavının çanları öğrencilerin kalplerine korku saldı.)
5. The knell of the marriage was sounded by the bride’s mother. (Gelinin annesi evlilik çanlarını çaldı.)
6. The knell of the project was sounded when the budget was cut. (Bütçe kesildiğinde proje sonlandırılmış gibi hissettirdi.)
7. The knell of freedom rang out as the country fell into dictatorship. (Ülke diktatörlüğe düştüğünde özgürlük çanları çalmaya başladı.)
8. The knell of the ship’s bell marked the end of the voyage. (Gemi çanının sesi yolculuğun sonunu işaret etti.)
9. The knell of Christmas could be heard throughout the town. (Kilisedeki Noel çanları bütün kasabayı sardı.)
10. The knell of the old regime was heard in the streets as the new government took over. (Yeni hükümet göreve geldiğinde eski rejimin sonu sokaklarda duyuldu.)
11. The knell of the closing store marked the end of an era for the small town. (Kapanan mağazanın çanı küçük kasaba için bir çağın sonunu işaret etti.)
12. The knell of the wedding bells echoed through the valley. (Düğün çanlarının sesi vadide yankılandı.)
13. The knell of the church bell could be heard for miles around. (Kilise çanı çevredeki milletlerce duyuluyordu.)
14. The knell of the clock tower reminded the townspeople of the time. (Saat kulesinin çanları kasaba halkına zamanı hatırlattı.)
15. The knell of the end of summer vacation was felt by all the students. (Tatilin sonu hissedildi.)
16. The knell of the dying year could be heard in the winter wind. (Ölen yılın çanları kış rüzgarında duyuldu.)
17. The knell of the old traditions was sounded when the new laws were passed. (Yeni yasalar çıkarıldığında eski geleneklerin son

  1. The knell of the closing factory signaled the end of an era for the town’s economy. (Kapanan fabrikanın çanları kasabanın ekonomisi için bir çağın sonunu işaret etti.)
  2. The knell of the piano echoed through the concert hall. (Piyano çanları konser salonunda yankılandı.)
  3. The knell of the storm warning could be heard over the howling wind. (Fırtına uyarısının çanları kükreyen rüzgarın üstünde duyulabiliyordu.)

(Türkçe karşılıklar için tıklayınız: 1. cenaze töreninin başladığını işaret etti, 2. eski yılın çanları çalındı ve yeni yıl karşılandı, 3. şirket iflasını duyurduğunda kıyamet çanları çalmaya başladı, 4. final sınavının çanları öğrencilerin kalplerine korku saldı, 5. gelin’in annesi evlilik çanlarını çaldı, 6. bütçe kesildiğinde proje sonlandırılmış gibi hissettirdi, 7. ülke diktatörlüğe düştüğünde özgürlük çanları çalmaya başladı, 8. gemi çanının sesi yolculuğun sonunu işaret etti, 9. Noel kilisedeki çanlar bütün kasabayı sardı, 10. yeni hükümet göreve geldiğinde eski rejimin sonu sokaklarda duyuldu, 11. kapanan mağazanın çanı küçük kasaba için bir çağın sonunu işaret etti, 12. düğün çanlarının sesi vadide yankılandı, 13. kilise çanı çevredeki milletlerce duyuluyordu, 14. saat kulesinin çanları kasaba halkına zamanı hatırlattı, 15. tatilin sonu hissedildi, 16. ölen yılın çanları kış rüzgarında duyuldu, 17. yeni yasalar çıkarıldığında eski geleneklerin sonu, 18. kapanan fabrikanın çanları kasabanın ekonomisi için bir çağın sonunu işaret etti, 19. piyano çanları konser salonunda yankılandı, 20. fırtına uyarısının çanları kükreyen rüzgarın üstünde duyulabiliyordu.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.