Kloroform Nedir

Bu konuda kloroform nedir bilgi vereceğiz.

Kloroform (CHCI3), trîklorometan ola­rak da bilinir, anestezik ve çözücü olarak kullanılan, renksiz, saydam, çok hareketli ve alevlenmeyen ağır sıvıdır. İlk kez 1831’de elde edilen kloroform gene ilk kez 1847’de, İskoçyalı hekim Sir James Simpson tarafın­dan anestezik olarak kullanıldı.

Solunum yoluyla verilen anesteziklerin en güçlülerinden biri olan kloroformun vücut­tan atılışı da esas olarak solunum yoluyla olur; hastada genellikle sersemletici bir etki yapar, seyrek olarak bulantı ya da kusmaya da rastlanır. Kloroformun kullanımındaki güvenilirlik sınırları oldukça dardır. Başta kalp, kan damarları, karaciğer, pankreas ve böbrekler olmak üzere çoğu organ üzerinde baskılayıcı bir etki gösterdiği gibi yüksek dozları da anestezi sırasında ölüme yol açar. Ayrıca, yüksek derişimleri yetersiz miktarda oksijenle birlikte verildiğinde özellikle iyi beslenmeyen hastalarda zamanla zehir­lenmeye neden olur. Kloroform kaynama noktasının yüksek olmasından ötürü çok sıcak iklimlerde ve patlayıcı anesteziklerin kullanımının çok tehlikeli olduğu durumlar­da (örn. yüksek gerilimli aygıtlarla yapılan uygulamalar) yeğlenir.

Kloroform bazen ağızdan ağrı kesici, gaz giderici ve öksürük ilacı olarak kullanılır, ayrıca dışarıdan romatizma, baş ağrısı ve nevralji tedavisinde kullanılan merhemlerin bileşimine katılır. Böcek ısırmalarında orta­ya çıkan kaşıntılara karşı etkindir. Sanayide ise yağlar için çözücü olarak kullanılır.

Kloroform çeşitli organik bileşiklerden, çoğunlukla da alkol ya da asetondan elde edilir. Alev almamasına karşılık, ateş, ısı, ışık ya da oksijenin etkisiyle zehirli bileşik­lere dönüşebilir.

Kloroform -62°C’de katılaşır, 61°C’de kaynar. Buharı havadan yaklaşık dört kat daha ağır olan bu sıvının özgül ağırlığı 20°C’de 1,476’dır. Suda çok az çözünmesine (20°C’de 140 mililitre suda bir mililitre) karşılık hayvansal ve bitkisel yağlarda, al­kolde, eterde, asetonda, benzinde ve öbür organik çözücülerin çoğunda kolaylıkla çözünür.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.