Klorofil Nedir

Sevgili öğrenciler klorofil nedir özellikleri hakkında bilgi vereceğiz.

Klorofil, fotosentez olayında görev ya­pan yeşil pigmentlerin ortak adı. Halobakteriler denen küçük bir bakteri grubu dışın­da yeşil bitkiler, mavi yeşil algler, bazı tek hücreliler ve bakteriler gibi fotosentez yapabilen tüm canlılarda bulunan klorofil ışık enerjisini soğurarak, bu enerjinin kim­yasal bileşiklere aktarılmasında rol oynar.

Klorofile doğada çeşitli biçimlerde rastla­nır. Üstün yapılı bitkiler ile yeşil alglerde bulunan klorofil a ve 5 en iyi bilinen başlıca klorofil tipleridir. Klorofil c ve d genellikle klorofil a ile birlikte çeşitli alglerde, az rastlanan klorofil e bazı altın alglerde, bakteriyoklorofil ise bazı bakterilerde bulu­nur. Klorofil, yeşil bitkilerde kloroplast denen organellerin içinde yer alır. Klorofi­lin molekül yapısı, merkezdeki bir magnez­yum atomunu çevreleyen, azotlu bir yapı olan porfirin halkası ile bu halkaya bağlı karbon ve hidrojen içeren fitol zincirinden oluşur. Yan gruplardaki küçük değişiklikler farklı klorofilleri oluşturur. Klorofil yapısal olarak, memeliler ve öbür omurgalıların alyuvarlarında bulunan hemoglobin pig­mentine çok benzer.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.