Klamidya Hastalığı Nedir Klamidya Enfeksiyonu

Klamidya Enfeksiyonu

Klamidya Hastalığı, lamidiyoz, chlamydia enfeksiyonu ola­rak da bilinir, belsoğukluğu ya da başka zührevi hastalıklarla birlikte, kimi zaman da belsoğukluğuııun iyileşmesini izleyen dö­nemde ortaya çıkan ve sıklıkla bu hastalıkla karıştırılan zührevi hastalık. Gonokok cinsi bakteriler dışındaki etkenlere bağlı siyek (üretra) iltihabının en önemli nedenidir. Etkeni, trahomlularda ve yenidoğanda gö­rülen bir tür konjunktivit ile lenfogranülo- matoz adlı başka bir zührevi hastalığa da yol açan Chlamydia trachomatis’tu. Klamidiyozda belirtiler belsoğukluğuna çok benzer. Kadınlarda ender olarak dölya- tağı boynunda iltihaplanma ya da dölyolun- da akıntı görülür. Erkeklerde belsoğuklu- ğundakine benzeyen, ancak daha koyu kıvamlı, berrak ve miktarı değişebilen akın­tı vardır. Hastalığın kuluçka devresi 1-3 haftadır. İdrar yaparken ağrı duyulursa da belsoğukluğundaki kadar şiddetli değildir.

Gonokoklara bağlı olmayan siyek iltihabın­da penisilin etkili olmadığından, hastalıkta belsoğukluğu tedavisi uygulanırsa tedaviden sonra belirtiler sıklıkla yeniden ortaya çı­kar; buna karşılık birkaç hafta içinde kendi­liğinden iyileşme de görülebilir. Tedavi edilmemiş klamidiyoz önemli bir körlük nedenidir, ayrıca iki cinste de kısırlığa yol açabilir. Uygun tedaviyle hasta kısa zaman­da iyileşir.

Tanı koyarken hastalığı öncelikle belso- ğukluğundan ayırt etmek gerekir; sıklıkla başvurulan yöntemler iltihaptan alınan ör­neğin mikroskop altında incelenmesi ve besi yerine ekilerek kültür yapılmasıdır. Tetra- siklin tedavisi genellikle bir haftada olumlu sonuç verirse de, bazı durumlarda tedaviyi üç hafta sürdürmek gerekir. Eritromisin ve sülfamitler de etkili olabilir. Belsoğukluğu- nun iyileşmesini izleyen dönemde ortaya çıkan siyek iltihabında da tetrasiklin kulla­nılır. Klamidya Hastalığı Nedir Klamidya Enfeksiyonu bilgisi

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.