Kismet İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Kismet İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Kismet (Baht, Kısmet) İle İlgili Cümleler

Kismet, Türkçede baht ya da kısmet olarak ifade edilir ve bir şeyin yazgıya bağlı olduğunu ifade eder. İşte kismet ile ilgili 20 örnek cümle:

 1. Kismet is an important concept in many cultures around the world.
  ( Kısmet, dünya genelinde birçok kültürde önemli bir kavramdır. )

 2. I believe that everything happens for a reason, and that our kismet is already determined.
  ( Her şeyin bir sebebi olduğuna ve kısmetimizin zaten belirlendiğine inanıyorum. )

 3. She felt that it was her kismet to become a famous actress.
  ( Ünlü bir aktris olmanın kısmeti olduğunu hissetti. )

 4. No matter how hard he tried, he could not change his kismet.
  ( Ne kadar uğraşırsa uğraşsın, kaderini değiştiremedi. )

 5. Some people believe that they can change their kismet through prayer and good deeds.
  ( Bazı insanlar, dua ve iyi işlerle kısmetlerini değiştirebileceklerine inanırlar. )

 6. The old woman believed that it was her kismet to win the lottery.
  ( Yaşlı kadın, lotonun kazanmak için kısmeti olduğuna inanıyordu. )

 7. He felt that it was his kismet to become a doctor and help others.
  ( Başkalarına yardım etmek için doktor olmanın kısmeti olduğunu hissetti. )

 8. Sometimes it feels like our kismet is already written and there’s nothing we can do to change it.
  ( Bazen kaderimizin zaten yazılmış olduğu hissine kapılırız ve değiştirebileceğimiz bir şey yokmuş gibi gelir. )

 9. Despite all the obstacles she faced, she knew that it was her kismet to succeed.
  ( Tüm engellere rağmen, başarılı olmanın kısmeti olduğunu biliyordu. )

 10. In some cultures, it is believed that a person’s kismet is determined by the alignment of the stars at the time of their birth.
  ( Bazı kültürlerde, bir kişinin kısmetinin doğum anındaki yıldızların hizalanması tarafından belirlendiğine inanılır. )

 11. The idea of kismet can be both

hopeful and daunting, depending on how one interprets it.
( Kısmet kavramı, nasıl yorumlandığına bağlı olarak hem umut verici hem de korkutucu olabilir. )

 1. Despite his best efforts, he couldn’t change the kismet of his failing business.
  ( En iyi çabalarına rağmen, başarısız olan işinin kısmetini değiştiremedi. )

 2. Some people believe that their kismet is tied to the actions of their ancestors.
  ( Bazı insanlar, kısmetlerinin atalarının eylemleriyle bağlantılı olduğuna inanırlar. )

 3. She felt that it was her kismet to meet the love of her life on a rainy day.
  ( Hayatının aşkıyla yağmurlu bir günde tanışmanın kısmeti olduğunu hissetti. )

 4. In some cultures, it is believed that a person’s kismet can be changed by wearing certain colors or charms.
  ( Bazı kültürlerde, belirli renkler veya şanslı nesneler takarak bir kişinin kısmetinin değiştirilebileceğine inanılır. )

 5. He felt that it was his kismet to travel the world and see all the amazing sights it had to offer.
  ( Dünyayı gezip, sunduğu tüm harika manzaraları görmek kaderi olduğunu hissetti. )

 6. Despite her parents’ disapproval, she knew that pursuing her dream of becoming a musician was her kismet.
  ( Ebeveynlerinin onaylamamasına rağmen, müzisyen olma hayalini takip etmenin kaderi olduğunu biliyordu. )

 7. Some people believe that they can influence their kismet through the power of positive thinking.
  ( Bazı insanlar, olumlu düşüncenin gücüyle kısmetlerini etkileyebileceklerine inanırlar. )

 8. He couldn’t help but feel that it was his kismet to be with her, no matter how many times they broke up and got back together.
  ( Ne kadar çok ayrılıp barışsalar da, onunla birlikte olmanın kaderi olduğunu hissetmekten kendini alamadı. )

 9. Sometimes we have to accept that our kismet is not what we wanted, and find a way to make the best of it.
  ( Bazen kaderimizin istediğimiz gibi olmadığını kabul etmeli ve en iyisini yapmanın bir yolunu bulmalıyız. )

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.