Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ders/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 2781
Kırsal toplum nedir - Eğitim Platformu
Web sitemize hoşgeldiniz, 12 Ağustos 2022

Kırsal toplum nedir

Kırsal toplum ne demek, kırsal toplum nedir

Kırsal toplum, nüfus yoğunluğunun düşük olduğu, gıda maddeleri, elyaflı bitki ve hammadde üretiminin en önemli ekonomik etkinlikleri oluşturduğu toplum. Kırsal top­lumun sınırlarını kesin olarak tanımlamak zordur. Sanayileşmemiş ülkelerde kentler­den kırsal bölgeye geçişte hemen ve açık bir kopuş görülür. Oysa sanayileşmiş ülkelerde bu geçiş birçok ara biçimin yer aldığı geniş bir alana yayılır; bu nedenle kırsal bölgenin nerede başladığını belirlemek zorlaşır. Bu­nunla bağlantılı ikinci bir sorun da ülkelerin kırsal ve kentsel nüfusu belirlemede aynı ölçütleri kullanmamasıdır. Örneğin Japon­ya’da nüfusu 30 binin altındaki yerler kırsal alan olarak nitelenirken, Arnavutluk’ta nü­fusu 400’ü aşan yerler kentsel alan olarak değerlendirilir.

Eskiden kırsal toplumların tipik özelliği ekonomilerinin tarıma dayanmasıydı. Top­lumun üyeleri için amaç fazla üretim değil, geçimlik üretimdi. Yakın ilişkiler ve gele­neksel değerlere bağlılıkla belirlenen tarım topluluklarında genellikle akrabalık ilişkile­riyle gelenek ve göreneklerden kaynakla­nan kurallar egemendi. Ekili dikili toprakların mülkiyeti ve bakımı tam anlamıyla geleneklerin koruması altındaydı. Bu özel­likler bir bütün olarak. Alman toplumbilim­ci Ferdinand Tönnies’in geliştirdiği Geme­inschaft (cemaat, topluluk) kavramına ait­tir. Tönnies belli kurallara göre işleyen bir bürokrasi, ussal bir uzmanlaşma ve makine­leşmeyle belirlenen kent yaşamını ise Ge­sellschaft (cemiyet, toplum) terimiyle karşı­lar. Gesellschaft insanlann belirli bir amaca yönelik işlevleri ussal ve verimli bir biçimde yerine getirdiği modern sanayi toplumuyla bağlantılıdır. Kırsal kesimde yaşayanlar çok yakından tanıdıkları insanlarla çalışırlar; son derece içli dışlı ilişkilere ve küçük çapta üretime alışkındırlar. Oysa kentlerde otu­ranlar birbirlerini aile ya da dostluk ilişkile­riyle pek ilgisi bulunmayan dar ve bölünmüş bir çerçevede tanırlar. Tönnies’e ve sonraki toplumbilimcilere göre her toplum Geme­inschaft ile Gesellschaft’in bir karışımıdır. Tarımın bile neredeyse bütünüyle makine­leşmiş olduğu ABD bu yelpazenin Ge­sellschaft ucuna yakındır. Buna karşılık geleneklerin büyük ölçüde egemen olduğu Hindistan Gemeinschaft’a örnektir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ders/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 2781