Web sitemize hoşgeldiniz, 28 Ocak 2021

Kırkkızlar Kümbeti

Kırkkızlar Kümbeti hakkında bilgi, Kırkkızlar Kümbeti nerede tarihi

Kırkkızlar Kümbeti, Tokat’ın Niksar il­çesinde Anadolu Selçuklu kümbeti. Yazıtı olmamakla birlikte, yapım özelliklerine ba­kılarak 1220’lere tarihlenmektedir. Kenar­ları 3 m kadar olan, sekizgen planlı bir yapıdır. Bugün çok harap durumdadır. Oturtmalığı kesme taş kaplama, gövde du­varları ve kubbesi tuğladandır. Gövdesinin köşeleri birer gömme ayak halinde dışa taşırılmıştır. Bu ayakların arasında kalan nişlerin tepesinde birer teğet sivri kemer yer alır. Sekizgen piramit biçiminde ve tuğladan olması gereken külah yok olmuş, iç mekânı örten kubbe açıkta kalmıştır; onun da kuzeybatıya bakan bölümü yıkıktır. Gövdenin kuzeydoğu cephesinde kapı yer alır; güneydoğu ve güneybatı cephelerinde birer pencere vardır. Tuğladan düz kemerle geçilmiş pencere açıklıklarının üstüne ol­dukça yüksek birer teğet sivri kemer getiril­miş, her birinin kemer tablası sırlı tuğladan geçme örgeleriyle doldurulmuştur. Kapıya, bugün yerinde olmayan iki kollu, üç ya da dört basamaklı bir merdivenle ulaşıldığı sanılmaktadır. Bu merdivenin altında da cenazelik katı girişi vardır. Üst katın döşe­mesini oluşturan cenazelik katının tavanı da yıkıktır. Ama izlerden bu tavanın dışta beden duvarlarına, ortada da sekizgen bir ayağa oturan bir tonoz biçiminde olduğu anlaşılmaktadır. Burası güney, güneydoğu ve doğu duvarlarındaki birer mazgal pencereyle aydınlanır. Gövde içeriden de sekiz­gen planlıdır. Duvarlar 5,5 ni kadar yüksel­dikten sonra köşelerdeki küçük yarım kubbeciklerle kubbeye geçilir. İran ve Azerbaycan’daki 11. ve 12. yüzyıl­lardan kalma tuğla kümbetlerden izler taşı­yan Kırkkızlar Kümbeti, Anadolu’da da Aksaray’daki Selime Sultan, Erzincan (Ke­mah) ve Kayseri’deki (Pazarören) Melik Gazi kümbetleri gibi az sayıda benzeri bulunan ilginç bir mezar yapısıdır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz