Web sitemize hoşgeldiniz, 28 Ocak 2021

Kırkambar sözleşmesi nedir

Kırkambar navlun sözleşmesi, Kırkambar sözleşmesi nasıl yapılır

Kırkambar sözleşmesi hakkında bilgi

Kırkambar sözleşmesi, belli bir eşyayı navlun bedeli karşılığında denizyoluyla taşı­mayı öngören sözleşme. Temelde taşıyan ile yükleten arasında yapılır; taşıyan malı belli bir hedefe götürmeyi, yükleten de navlunu ödemeyi üstlenir. İki temel biçimi çarter sözleşmesi ve konşimentodur. Kırkambar sözleşmesi Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiş olmakla birlikte, günün koşullarına uygun hükümler içeren tip söz­leşmelere ve teamül hukukuna da dayanır. Ayrıca yasada sözleşmenin yapılması konu­sunda bir biçim öngörülmemiştir. Düzenli posta seferleri yapan gemilerle taşımacılıkta tip navlun sözleşmesi uygulaması yaygındır. Belirli bir tarife uyarınca sefer yapan bu gemiler yüzlerce tüccarın parça malını taşır. Bu durumda her tüccarla ayrı ayn ve onların isteklerine uygun sözleşme yapma olanağı yoktur. Uygulamada taşınacak yük taşıyana ya da acentesine bildirilir ve bir belge düzenlenir. Bazen yük doğrudan taşı­yana, acentesine ya da gemiye teslim edilir. Yük ister karada, ister gemide teslim edil­miş olsun, yük üzerine bir konşimento düzenlenir. Konşimento, taşıyan ile gönde­rilen arasındaki ilişkiyi düzenleyen ve kırk­ambar sözleşmesinin içeriğini belirten bir ispat belgesidir.

Taşıyan, deniz yolculuğunun zararsız bir biçimde başlayabilmesi için geminin denize, yola ve yüke elverişli olmasını sağlamakla yükümlüdür. Gemi, göze alınan yolculuğun bilinen deniz tehlikelerini atlatabilecek du­rumda ve yükü deniz tehlikeleri dışında kalan tehlikelerden de koruyabilecek nite­likte olmalıdır. Taşıyan ayrıca yükü, teslim edinceye değin bakım ve koruması altında bulundurmak, zorunluluk yoksa başka bir gemiye aktarmamak, haklı bir neden ol­maksızın belli rotadan ayrılmamak ve yükü kararlaştırılan varma limanına götürmekle yükümlüdür. Varma limanında yükün bo­şaltılması ve gönderilene teslim edilmesiyle sözleşme yerine getirilmiş olur. Yükleyen, kaptanın ilan yoluyla yaptığı çağrı üzerine malı gecikmeden gemiye yük­lemek zorundadır. Herhangi bir gecikmede taşıyan beklemekle yükümlü değildir; bu durumda yükleyen navlunun tamamını öder. Gemi varma limanına ulaştığında gönderilenin de kaptanın çağrısı üzerine gecikmeden malı alması gerekir. Boşaltmada gönderilenin gecikmesi ya da tevdi işlemi yüzünden boşaltma süresi geçerse ek bekle­me ücreti ve gerekirse tazminat istenir. Yükün alınmasında bir gecikme çıktığında, kaptan yükü bir ambara ya da emin bir yere tevdi ederek sorumluluktan kurtulur.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz