Web sitemize hoşgeldiniz, 21 Ocak 2021

Kinematik Nedir

Kinematik Nedir Hakkında Bilgi

Kinematik, cisimlerin hareketlerini, bu ha­reketlere neden olan ya da bu hareketler sonucunda oluşan kuvvetlerden bağımsız olarak inceleyen fizik dalıdır. Klasik mekani­ğin bir alt dalı olan ve hareketi soyut olarak ele alan kinematik, hareketli cisimlerdeki noktaların uzaydaki konumlarını, bu nokta­ların birim zamanda aldıkları yolu (hız) ve hızlarında birim zamanda ortaya çıkan de­ğişmeleri (ivme) açıklamayı amaçlar. Hare­kete neden olan kuvvetler dikkate alınmaz­sa, yalnızca hareketleri kısıtlanmış noktala­rın, bir başka deyişle, belirli bir yol üzerin­de hareket eden noktaların hareketleri be­timlenebilir. Kısıtlamasız ya da serbest ha­rekette ise izlenecek yolu cismi etkileyen kuvvetler belirler.

Bir doğru üzerinde yol alan bir noktanın hareketini betimlemek için noktanın belirli zamanlardaki konumlarını saptamak yeter­lidir. Böyle bir hareketin sürekli bir ta­nımı için, konumu zamanın fonksiyonu ola­rak veren matematiksel bir eşitlik gerek­lidir.

Eğri bir yol üzerinde hareket eden bir noktanın konumunun betimlenmesi proble­mi daha karmaşıktır ve iki ya da üç boyut içermek zorundadır. Böyle bir hareketin grafik ya da matematiksel eşitlik biçiminde­ki sürekli tanımından yararlanmak uygun bir yöntem değildir. Örneğin, dairesel bir yörünge üzerinde hareket eden bir noktanın konumu, bir ucu dairenin merkezine, öteki ucu da hareket eden noktaya bağlı kalacak biçimde dönen bir yarıçap aracılığıyla ko­laylıkla belirlenebilir. Bu dönen yarıçapa, hareketli noktanın konum vektörü denir; konum vektörü ile sabit bir yarıçap arasın­daki açının değeri, zamanın fonksiyonu olarak biliniyorsa, noktanın hızının ve ivme­sinin büyüklükleri hesaplanabilir. Hız ve ivme vektörel nicelikler olduğundan bunla- nn büyüklüklerinin yanı sıra doğrultularının ve yönlerinin de belirlenmesi gerekir. Hız vektörü izlenen yola her zaman teğettir; ivme vektörünün ise, biri izlenen yola teğet, öteki bu teğete dik olmak üzere iki bileşeni vardır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

  1. tubaa.. dedi ki:

    Allahim çektiğim nedir artık bıktım çalıştım çalıştım iyi bi net yaparım diye yemedim icmedim geZmedim millet gezerken ben dershanelerde aksamliyodum sonuç aynı aramizda fark yok. Allah belani versin ÖSYM

Yorumu Cevapla [ Yoruma cevap yazmaktan vazgeç ]