Kilogram Nedir Kısaca Bilgi

Öğrencilerimize gerekli olabilecek bir konu kilogram nedir, kilogram hakkında bilgi kısaca

Kilogram, metre sisteminde temel kütle birimidir. Kg kısaltmasıyla gösterilen kilogram Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçümler Bürosu’nun Paris yakınlarında Sevres’deki laboratuvarında korunan bir platiniriciyum si­lindirinin kütlesine eşdeğerdir. Bir kilo­gram, çok yaklaşık olarak bir santimetreküp suyun kütlesine eşittir (önceleri tam eşit olarak kabul edilirdi). İngiliz ölçü ve ağırlık sistemindeki libre (pound) tam olarak 0,45359237 kilograma eşittir. Önceleri su­yun kütlesine dayalı olarak tanımlanan kilogram, bu ölçümlerin yeterince sağlıklı olmadığı anlaşılınca, 18. yüzyılın sonlarında standart bir platin silindir ilk örneğine dayalı duruma getirildi.

1889’da ise standart ilk örnek olarak, o dönemde standart metre çubuğunun yapıldığı alaşımdan hazırlanan, boyu çapına eşit bugünkü silindir örnek kabul edilmiştir.

2 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.