Kil Nedir

Kil ne demek, kil nedir özellikleri hakkında bilgi

Kil, çapı 0,005 mm’den daha küçük olan toprak parçacıkları. Temel olarak kil parça­cıklarından oluşan kayaç agregalarına da kil denir. Toprak, seramik kili, killi şeyi, çamurtaşı, buzul killeri (dökülmüş ve taşın­mış çok büyük hacimlerdeki killer) ve derin deniz killeri (kırmızı kil, mavi kil ve mavi çamur) bu tür kayaçlardır. Bütün bu malzemelerin ayırt edici özelliği, bir ya da daha çok kil minerali içermeleridir; bileşimlerin­de değişen miktarlarda organik maddeler ve başta kuvars olmak üzere çeşitli molozlar da bulunur. Killi malzemeler ıslatıldığında plastik özellik kazanır, kurutulduğunda ise pekişerek sertleşir. Killerin çoğu ufalanma ürünleridir.

Toprak malzemeler içinde el sanatlarında ve sanayide en yaygın kullanılanı kildir. Öte yandan hemen hemen bütün bitkilerin yetiş­mesi için zorunlu bir çevre öğesidir. Kil toprağa geçirgenlik özelliği kazandırır, ha­valanmasını olanaklı kılar ve kimyasal ve­rimlilik için gerekli olan potasyum oksit, kalsiyum oksit ve hatta azot için kaynak işlevi görür.

İnsanlar ilk çömleklerini kilden yapmışlar­dır. Ayrıca en eski yapı malzemelerinden biri, pişirilmiş kil tuğla ve kerpiçtir. Katışkılı killer, tuğla, kiremit ve kaba çömlek yapımında, arıkil olarak da adlandırılan kaolin ise nitelikli seramik malzemelerin üretiminde kullanılır. Kaolinden aynca kâ­ğıt sanayisinde kuşeleme ve dolgu maddesi olarak yararlanılır. Başka maddelerle bir­leştirilerek ısıya dayanımı artırılan kaolin­den, ateş tuğlası ve öteki tuğlamsılar, kimya sanayisi aygıtları ve cam eritme potaları yapılır. Lekeci kili olarak adlandırılan kil türlerinden, yünün temizlenmesinde yarar­lanılır. Kauçuğun aşınmaya dayanıklılığını artırmak ve kalıplama sorunlarını çözümle­mek amacıyla da, malzemeye kil katılır.

Kilin yaygın olarak kullanıldığı bir başka alan da inşaat sanayisidir. Toprak barajların yapımında, geçirimli malzemeye kil katıla­rak yapının suya dayanımı artırılır. Portland çimentosunun başlıca hammaddesi kireçtaşı ile kildir (çoğunlukla katışkılı halde). Asitle işlenen killerden su yumuşatıcısı olarak yararlanılır; kil, çözeltiden kalsiyum ve magnezyumu uzaklaştırarak bunların yerini sodyumun almasını sağlar. Kil ayrıca sondaj çamuru olarak kullanılır.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.