Karşılaştırma Nedir ve Örnekleri

Karşılaştırma Nedir, Karşılaştırma Örnekleri

KARŞILAŞTIRMA PARAGRAF ÖRNEĞİ

♦   Aralarında benzerlikler veya karşıtlıklar bulunan iki şeyi karşılaştırmadır.

♦   Karşılaştırmada, karşılaştırılan öğelerden biri diğerinden daha farklı bir özelliğe sahip olabilir:

Hayvan, kendi dışındaki doğayı yalnızca kullanmakla yetinir ve yalnızca kendi varlığı aracılığıyla onda deği­şiklikler yaratır. Oysa insan, doğayı değiştirmekle, onu kendi amaçlarına hizmet eder duruma getirir, onun efendisi olur.

♦    Karşılaştırmalarda benzerlikler, ortaklıklar da söz konusu olur.

> Tutunamayanlar ile Kara Kitap anlatıları birbirine ben­zerlikler gösterir. Her iki roman da öykü içine yerleş­tirilmiş öykülerle kurgulanmış. Her ikisinde de romanın baş kişisi aldığı küçük bir not sonucu “arama” serüve­nine başlıyor. Bu iki romanda baş kişiler Batı yazar­larına hayran kişiler olup biraz Hamlet, biraz Don Kişot’turlar.”

Karşılaştırma Nedir ve Örnek Metinleri ekledik.

Karşılaştırma, en az iki olayı, durumu, kavramı kıyaslama aynılık ve zıtlık durumuna göre üstünlük, denklik yönleriyle ele alma durumudur. Karşılaştırma cümlelerinde sadece zıtlıklar söz konusu değildir. Karşılaştırma cümleleri eleştiri özelliği taşıyabilir.

KARŞILAŞTIRMA CÜMLE ÖRNEĞİ

10 tane karşılaştırma cümlesi şu şekildedir:

*Bugüne kadar izlediğim en güzel filmdi.

*Şimdiye kadar gördüğüm en büyük kütüphanelerden biriydi.

*En az yanındaki kadar utangaç biri olabilir.

*Senden daha hızlı okuduğunu görüyorum.

*Kuzenim benden daha güçlüdür.

*Sinema, tiyatro kadar güzel değil.

*Okumak, izlemekten daha iyidir.

*Ablamla aşağı yukarı aynı kilodayız.

*Ali sınavlara daha iyi hazırlandığı için Veli’den yüksek not aldı.

*Geçen sene yazdığı roman, bu sene yazdığı romandan daha güzeldi.

31 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.