Karadeniz Bölgesi İklim ve Bitki Örtüsü

Karadeniz Bölgesinin İklimi ve Bitki Örtüsü

Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesiminde Karadeniz iklimi özellikleri görülür. Buralarda yaz mevsimi serin, kışlar ılık geçer. Yıllık sıcaklık farkı azdır. Her mevsim yağış vardır. Bölgedeki yağışın büyük çoğunluğu deniz üze­rinden gelen nemli rüzgarların yamaç boyunca yüksel­mesi sonucu meydana gelen yamaç yağışlarıdır. Bu ya­ğışların miktarı, dağ sıralarının kıyıya yakın ve yükselti­nin fazla olduğu Doğu ve Batı Karadeniz bölümlerinde fazla, dağların kıyıdan uzak, yükseltinin az olduğu Orta Karadeniz Bölümü’nde azdır.

Bölgede nem oranı yıl boyunca fazladır. Bu durum bu­lutluluk oranının fazla, güneşlenme süresinin az olması­na neden olmuştur. Bölgede hemen her dönem sis gö­rülür.

Türkiye ormanlarının 1/4’ü burada yer alır. Kıyı kesimin­de yer alan bu ormanlar yağışın azaldığı ve karasallığın arttığı iç bölgelerde ortadan kalkar ve yerini bozkır alır.

Örnek Soru:

Bir coğrafi bölümün çeşitli yöreleri arasında iklim ve bitki örtüsü bakımından farklılık görülebilir.

Aşağıdaki bölümlerin hangisinde bu farklılık diğerlerindekine oranla daha belirgindir?

A) Güney Marmara                          B) Doğu Karadeniz

C) Yukarı Kızılırmak                         D) Kıyı Ege

E) Orta Karadeniz

(OSG 1995)

Çözüm

Yer şekillerinin çok dağlık ve engebeli olması Doğu Kara­deniz Bölümü’nde birbirinden farklı yörelerin oluşmasına neden olmuştur. Bu durum bölüm içinde farklı iklim ve bit­ki örtüsünün ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Cevap :B

Akarsu ve Göller

Bölge, akarsu bakımından zengindir. Kuzey Anadolu Dağları’nın denize dönük yamaçlarından kaynağını alıp Karadeniz’e dökülen akarsular kısa boylu ve hızlı akışlıdır. Bölge dışından kaynağını alıp Karadeniz’e dökülen akarsular Kuzey Anadolu Dağları’nı derince yarıp boğaz vadiler oluşturmuştur. Kaynağını iç bölgelerden alan akarsular uzun boylu ve karma rejimlidir. Bölgedeki akarsuların rejimleri diğer bölge akarsularına göre dü­zenlidir.

Bölgenin doğusundaki Çoruh nehri su sporları için elve­rişlidir.

Bölge akarsu bakımından zengin olmasına karşılık göl bakımından fakirdir. Bölgede yer şekilleri büyük göllerin oluşumunu engellemiştir.

Karadeniz Bölgesi İklim ve Bitki Örtüsü Hakkında Bilgi, Karadeniz Bölgesi İklim ve Bitki Örtüsü Özellikleri Konu Anlatımı Coğrafya

4 yorum

Anonim için bir cevap yazın Cevabı iptal et

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.