Karaçi hangi ülkededir nerede

Bugünlerde adını sıkça duyduğumuz Karaçi nerede, Karaçi hangi ülkede işte yanıtı ve bilgisi.

Karaçi, Pakistan’ın güneyinde, Sind eya­letinin merkezi kenttir. Ülkenin en büyük kenti, başlıca limanı ve eski başkenti olan Karaçi, İndus Irmağı deltasının hemen Kuzeybatısında, Umman Denizi kıyısındadır. Kentin yüzölçümü 591 km2, metropoli­ten alanınki ise 1.450 km2‘dir. Geçmişte, İndus Irmağı vadisine ve İngiliz egemenli­ğindeki Hindistan’ın Pencap bölgesine li­man hizmeti vermesi, kentin gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Bugün kalabalık ve hareketli bir kent olan Karaçi, aynı zaman­da bir sanayi ve ticaret merkezidir. Kiamari Adası, Manora Adası ve İstiridye Kayalıkları Karaçi’nin doğal limanını fırtı­nalardan korur. Kent, alçak bir kıyı şeridin­den 37 m’ye kadar yükselen geniş bir düzlükte kurulmuştur. Belirli mevsimlerde su taşıyan Malir ve Layari ırmakları kentin ortasından geçer. Karaçi’nin ikliminin en belirgin özelliği sıcak yazlar (ortalama en yüksek sıcaklık mayıs ve haziranda 34°C) ve ılık kışlardır (ortalama en düşük sıcaklık ocak ve şubatta 13°C). Yazın sıcaklığın 41°C’ye kadar yükseldiği olur. Yıllık ortala­ma yağış miktarı 203 mm’dir; bu miktarın büyük bölümü haziran, temmuz ve ağustos aylarında düşer.

Kent ekonomisinin temelini imalat sanayi­si ve ticaret oluşturur. Başlıca sanayi dalları ayakkabı, metal eşya, kâğıt, mobilya, maki­ne, kimyasal madde, deri, kauçuk ve elektrikli eşya üretimi ile dokumacılıktır. Yayın­cılık, alkolsüz içki üretimi, gıda ve petrol işleme ile evlerde üretilen kumaş, dantel, hah, metal ve seramik eşya gibi ürünler de kent ekonomisinde önemli bir yere sahiptir.

Pakistan’ın ve bir kara ülkesi olan komşusu Afganistan’ın deniz yoluyla gerçekleştirdiği ticaretin tamamı Karaçi limanından yapılır. Bir bankacılık ve sigortacılık merkezi olan kentte, bir de menkul kıymetler borsası vardır.

Limanın yakınındaki Merevveather Kule- si’nden başlayan ve kent merkezinden ge­çen dört anayol birbirine koşut olarak doğu-batı doğrultusunda uzanır. Eski Kara­çi kenti limanın yakınında yer alır. Plansız inşa edilmiş olan eski kent Yakındoğu ve Avrupa’nın ortaçağ kentlerini anımsatır. Eski kentin doğusunda Drigh Askeri Mer­kezi ve yüksek devlet görevlilerinin oturdu­ğu Kibar Yollar (Civil Lines) yer alır. Kentin dış kesimlerinde planlı sanayi bölge­leri ve banliyöler vardır.

Karaçi’nin nüfusunun yarısını, 1947’den sonra Hindistan’dan, Pakistan’ın öteki kentlerinden ya da başka ülkelerden gelen göçmenler ya da bunların çocukları oluştu­rur. Çoğunluğu Müslüman olan halkın kül­türel ve toplumsal etkinliklerinin odağı dindir. Kentteki başlıca kültür kurumu Pakistan Sanat Konseyi’dir. Ghanshyam Sanat Merkezi ve Bulbul Akademisi, Pakis­tan danslarının ve öteki sanat etkinliklerinin gelişmesine katkıda bulunur. Kent müzesin­de arkeolojik ve etnolojik yapıtlar sergile­nir. Birçok dalda lisans eğitimi veren Karaçi Üniversitesi (1951) kentin en büyük kütüp­hanesine sahiptir.

Otoyollar Karaçi’nin merkezinden başla­yarak dört bir yana uzanır; dairesel bir demiryolu hattı da banliyölerden kent merkezine gidip gelenlere ve yerel yük taşımacılığına hizmet verir. Karaçi’nin hem Pakistan’ın iç kesimleri hem de İran ve öteki Ortadoğu ülkeleriyle karayolu bağlan­tısı vardır. Kent Pakistan’ın demiryolu ağı­nın da son durağıdır. Karaçi limanı, Süveyş Kanalı’nın doğusundaki en yoğun trafiğe sahip limandır. Kent havalimanı da ulus­lararası hava trafiğinin önemli merkezlerin­den biridir.

4 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.