Web sitemize hoşgeldiniz, 28 Kasım 2020

Kangal Nerenin İlçesi

Kangal, topraklarının bir bölümü Doğu Anadolu Bölgesi, büyük bölümü İç Anado­lu Bölgesi sınırları içinde kalan, Sivas iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kenttir. Yüzölçümü 3.792 km2 olan Kangal ilçesi kuzeyde Ulaş ilçesi, Merkez ilçe ve Hafik ilçesi, kuzeydo­ğuda Zara, doğuda Divriği ilçeleri, güney­doğuda Malatya ili, güneyde Gürün ilçesi, güneybatıda Kayseri ili, batıda da Altınyayla ilçesiyle çevrilidir.

İlin güney kesiminde yer alan ilçe toprak­ları doğal yapı açısından fazla yüksek olma­yan dağların kuşattığı akarsu vadileriyle yarılmış bir plato niteliğindedir. Kangal, alan bakımından ilin en büyük ilçesidir. İç Anadolu’nun başlıca platolarından Uzun- yayla’nın doğu kesimi, batıdan ilçe alanına sokulur. İlçe topraklarının kuzeyini engebelendiren Tecer Dağları batı ve kuzey­de doğal bir sınır oluşturur. İlçe toprak­larının doğusunu Yama, güneybatısını da Gövdeli dağlarının uzantıları engebelendirir. Bu dağlar, önemli ölçüde tahrip edilmiş ormanların kalıntılarıyla kaplıdır.

Kuzeydeki küçük bir kesimin suları Tecer Suyu aracılığıyla Kızılırmak’a; doğu kesimi­nin suları Kangal Çayı, güney kesiminin suları da Tohma Suyu aracılığıyla Fırat’a akar.

Halkın başlıca geçim kaynağı hayvancılıktır. Çok sayıda koyun ve sığır beslenir; arıcılık yapılır. En çok beslenen koyun soyu Kangal akkaramanıdır. Hayvancılıkta geleneksel yöntemler yaygınlığını koruduğundan verim düşüktür. Üzunyayla kesiminde at yetiştiri­ciliğinin yaygın olduğu ilçe, Kangal çoban köpeği ile ünlüdür.

Bitkisel üretim akarsu vadilerinin genişle­diği elverişli kesimlerde yapılır. En çok buğday, arpa, çavdar, şeker pancarı ve patates yetiştirilir. Baklagiller ve meyve üretimi çok düşük düzeydedir. İlçe toprak­larında demir ve linyit yatakları vardır. Linyit yatakları, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu’na bağlı Sivas Kangal Lin­yitleri İşletmesi Müessesesi tarafından işleti­lir. Bu linyitler Hamal köyünde kurulan Kangal Termik Santralı’nda değerlendirilir. Kent yakınında bulunan Balıklı Kaplıca­sı), bazı hastalıkları iyileştirmesiyle ün­lüdür.

Eski adının Arangas ya da Aranga olduğu sanılan yerleşme, 1413’te Osmanlı toprakla­rına katıldı. 19. yüzyıl sonlarında Sivas vilayeti Merkez kazasına bağlı bir nahiye merkezi durumundaydı.

Kangal kenti Sivas-Malatya karayolu­nun 20 km doğusunda yer alır. Bu yolla il merkezi Sivas’a 88 km uzaklıktadır. Güney­doğudan gelen bir yol kasabadan geçerek Malatya’yı Sivas’a bağlar. Sivas’tan gelip Çetinkaya istasyonunda Erzincan ve Ma­latya hatlarına ayrılan demiryolu, kasabanın 10 km kadar kuzeyindeki Kangal (eskiden Armağan) istasyonundan geçer.

Kangal nereye bağlı, Kangal nerenin ilçesi hakkında bilgi

Kangal Belediyesi 1902’de kurulmuştur.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz