Kaliforniyum Elementinin Özellikleri

Kaliforniyum Elementinin Özellikleri, Kaliforniyum Elementi Hakkında Bilgi

Kaliforniyum (Cf), periyodik tablonun Illb grubunda yer alan, aktinitler dizisinden 98 atom numaralı yapay kimyasal element. Doğada serbest halde bulunmaz. İzotopla­rından kaliforniyum-245’i ilk olarak 1950’de Berkeley’deki Çalifornia Üniversitesi’nden Stanley G.Thompson, Kenneth Street Jr., Albert Ghiorso ve Glenn T. Seaborg, 96 atom numaralı küriyum elementini 152,4 cm’lik bir siklotronda helyum iyonuyla bombardıman ederek buldular.

Kaliforniyum izotoplarının tümü radyoak­tiftir ve en uzun ömürlü izotopları berkelyum-249 ya da kaliforniyum-249’dan üretilir. Bunlar, kaliforniyum-249 (yarı öm­rü 360 yıl), kaliforniyum-250 (yan ömrü 13 yıl), kalıforniyum-251 (yan ömrü 800 yıl) ve kaliforniyum-252’dir (yan ömrü 2,65 yıl). Bu izotoplar, asidik sulu çözeltilerde +3 değerli olan kaliforniyumun kimyasını inceleme çalış- malannda ve mikrogram ölçeğinde kaliforni­yum oksiklorür (CfOCİ), kaliforniyum oksit (Cf203) ve kaliforniyum triklorür (CfCl3) bileşiklerinin hazırlanmasında eser miktarda kullanılır. +2 değerli olduğu bileşiklerinin de bulunduğuna ilişkin bazı veriler vardır. Me­tal haldeki kaliforniyum ise henüz hazırlana- mamıştır.

Ani çekirdek bölünmesi (fisyon) sonucu yüzde 3’ü bozunan kaliforniyum-252’nin bir mikrogramı dakikada 170 milyon nötron açığa çıkardığından, bu izotoptan sanayide ve tıpta yoğunluğu yüksek nokta nötron kaynağı olarak yararlanılır.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.