Kahramanmaraş Gezilecek Yerler

Kahramanmaraş Gezilecek Görülecek Yerler

Kahramanmaraş Tatil Yerleri

Kahramanmaraş Tatil Rehberi

Kahramanmaraş
Kahramanmaraş ili, coğrafi olarak Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin geçiş alanında yer almaktadır.
Kahramanmaraş ilinin coğrafi özellikleri, ulaşım ağındaki konumu ve ekonomik ilişkileri, Akdeniz, Orta ve Doğu Anadolu bölgeleri arasında bir geçiş bölgesi oluşturmaktadır. İlin bu niteliği, tarihine, kültürel ve folklorik birikimine de yansımıştır.

Kahramanmaraş il toprakları, yükseltileri 3000 metreye varan Toroslar’ın uzantıları olan dağlar, bunlar arasında kalan, platolar ve çöküntü ovalarından oluşmaktadır. Geniş bir akarsu ağı oluşturan Ceyhan Havzası’nın büyük bölümü Kahramanmaraş ilinde yer alır.

Kahramanmaraş, Afşin, Elbistan ve Andırın yerleşmelerinin çevresi; tarihi, arkeolojik, mimari yapıt ve kalıntıların yoğunlaştığı yerlerdir. Coğrafya ve kültürlerin kesiştiği il tarihten gelen büyük bir kültür birikimine sahiptir.

Tarihi Mekanlar
Haznedarlı Camii
Şehrin güneydoğusunda Duraklı mahallesinde yüksek bir tepe üzerindedir. Şehrin en eski camilerinden olup bugün sekiz dönümlük arazisi üzerinde harap olup gitmektedir. Alaüddevle Bey’in hazinedarı adına yapıldığı için bu adı almıştır. Hangi devre ait olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Ancak iç mekandaki kapının yay kemeri üzerinde hicri 1144 rakamı okunabilmektedir.

Hatuniye Camii
Yavuz Selim’in büyükannesi, Alaüddevle Bey’in karısı Semsi Sultan adına inşa ettirilmiş olan cami Kurtuluş mahallesindedir. 14. yy. da yapıldığı ihtimali kuvvetlidir. Dikdörtgen bir plana sahip olan caminin düz çatı ile örtülü son cemaat yerinin sol tarafından basık bir kapı ile türbeye girilir. Türbe de dikdörtgen planlı olup, üzeri sivri tonozlu örtülüdür. Türbede Semsi hatuna ve oğluna ait olduğu tahmin edilen iki mezar bulunmaktadır.

İklime Hatun Mescidi
Kurtuluş Mahallesinde Alauddevle’nin kızı İklime Hatun adına yapılmıştır. Mescid kapısı üzerindeki kitabede M. 956 tarihi belirtilmiştir. Mescid ve türbeden ibarettir. Son cemaat kısmının sağ tarafında türbe, sol tarafında kemer içinde mescidin giriş kapısı bulunmaktadır.

Taş Medrese
K.Maras Ulu Cami yanında bulunan Tas Medrese, Dulkadirli Alaüddevle Bey’in kızı adına usta bir mimarlık örneği ile yapılmıştır. Yapılış tarihi 16. yy olarak tahmin edilmektedir. Sağ tarafında yan yana sıralanmış odaları, giriş kapısının karsısında kıble yönünde dikdörtgen planlı mescit ve sol tarafta da piramit çatı yapılı bir türbeden ibaret küçük çapta başlı başına bir külliyedir. Sol tarafında piramit seklinde ve oldukça sağlam kesme taslardan yapılan türbesi yer alır.

Malik Ejder Türbesi
Şehrin Adana yolu girişinde yüksekçe bir tepenin üzerinde bulunmaktadır. Sahabeden olduğu, Halit bir Velit komutasındaki İslam ordusu ile geldiği ve burada vefat ettiği söylenmektedir. Yakın zamana kadar bakımsız ve normal bir mezar olarak duran türbe son yıllarda basit bir bina içerisine alınmıştır.

Taş Han
Kapalı çarsıya bitişiktir. Dulkadiroğluları Döneminde yapıldığı öne sürülen moloz taştan kare avlu çevresinde iki katlı bir yapıdır. Girişin karsısındaki çapraz tonozlu mekan, sivri kemerlerle avluya açılır. Kuzeydoğuda hanın ambarı olduğu düşünülen tonozlu uzun bölüm vardır. Tas Han’da halen küçük imalathaneler ve depolar vardır. Bakımsız olup restorasyonu gereklidir.

Katip Han
Ulu caminin güneyindedir. 18 yy.da yapıldığı sanılmaktadır. Belediye, Bakırcılar ve Demirciler Çarsısının yer aldığı çarşı başı kesimindedir.

Hışır Han
Yıkılan eski bedestenin 100 m. batısındadır. 19 yy.da yapıldığı sanılan hanın yalnızca kuzeyi sağlamdır.

Çukur Hamamı
İl merkezindeki kalenin eteğinde toprak seviyesinin altındadır. Kitabesi yoktur. Kale ile arasında bir geçit olduğu söylentileri olmasına karsın bugüne kadar söz konusu geçitten hiçbir iz bulunamamıştır. Çeşitli devirlerde onarım görmüştür. Tüfekçi Hamamı: Sarayaltı mahallesinde Demirciler çarsısındadır. Kitabesi yoktur. Soyunma yeri ve iki soğukluk ile sıcaklıktan oluşmaktadır.

Döngel Mağaraları
Kahramanmaraş-Kayseri yolu üzerindedir. Şehir merkezine uzak ligi 45 km.dir. Mağaralar prehistorik devirde iskan edilmiştir. 1956-1960 yıllarında prehistorik araştırmalara sahne olmuştur. İçerisinde Döngel Çayı denen sular çıkmaktadır. Büyük bir çağlayan yaparak dereye akmaktadır. Yanında ayrıca Gençlik Spor İl Müdürlüğünün İzcilik Kampı bulunmak- tadır. Önemli turistik bir yerdir.

Şeyh Adil Çeşmesi
Kahramanmaraş Mutasarrıfların dan İsmail Kemal Bey tarafından 1913-1915 tarihleri arasında, 3×6 m. ebadında kesme taştan yaptırılmıştır. Güney cephesinde ikiz kemerli iki diş açılmış bu kemerlerin ayaklarından çıkan ikiz sütunlarla cephe teşkilatlandırılmıştır. Doğu ve batı cephelerinde birer kemerle açılmış nişlerle de çeşme mimarisi tamamlanmıştır.

Kahramanmaraş Kalesi
Kahramanmaraş kalesi şehrin tam ortasında yığma bir tepenin üzerinde bulunmaktadır. Tepe, Kuzeyde şehrin kurulduğu arazinin meyline uygun olarak alçak, güneyde yüksektir. Kalenin üzerinde bulunduğu yığma tepenin Geç Hititler (M.Ö. 9. 8. yy.) zamanından kalma bir şehir (höyük) olduğunu gösteren deliller vardır. Bugün kaleye çıkan yol açılırken toprağın kesitinde bazı toz duvar kalıntıları görülmesi ve ayrıca burada bulunan ve halen müzede sergilenen Geç Hititlere ait küçük kabartmalar da bu ihtimali artırmaktadır. Bugünkü kalenin Romalılar devrinde (M.Ö. 1. M.S. 2. yy) inşa edildiğini büyük bloke kesme tas örgü sisteminden anlamak mümkün. Günümüze kadar bir hayli onarım geçirdiği ise bariz bir şekilde belli olmaktadır. Kale 150×75 m. ebadında dikdörtgen bir plana sahiptir. Son yapılan onarımlarla A,B,C burçları kurtarılabilmiştir.

Gezi Ve Mesire,Piknik Alanları
Güvercinlik: Şehrin 15 kilometre kuzeybatısındadır. Ceyhan Nehri üzerinde kurulmuş olan elektrik santralinin bulunduğu bölge yazları yemyeşildir. Çevrenin önemli mesire yerlerinden olup, tabii su kaynakları mevcuttur.

Fırnız Vadisi
Kahramanmaraş’ın 54 kilometre kuzeybatısında yer alır. Kumarlı Kö­yü yakınındaki kaya altı suyu ile Fırnız Vadisi’nden çıkan kaynak su yatağının yamaçları dört mevsim yemyeşildir. Su kenarlarında ve vadi yamaçlarında yer alan çınar, çam, gürgen ve meşe ağaçları ile sarp kayalıklar buraya ayrı bir güzellik verir. Kara avcılığı ile alabalık avcılığının yapılmasına uygun bir rekreasyon alanıdır.

Ali Kayası
Kahramanmaraş-Kayseri Karayolunun 32. kilometresindedir. Sarp ve heybetli bir yapısı vardır. İki sarp yalçın kayanın arasında çağlayanlar halinde akan suların etrafı çam ve meşeliklerle kaplıdır. Heybetli görünüme sahip olan Ali Kayası’nın yüksekliği 148 metredir. Şimdiki durumuyla, Menzelet Baraj Gölü içerisinde kalmıştır.

Tekir
Kahramanmaraş’ın 63 kilometre kuzeyinde yer alan ve havası, suyu ormanlık ve önemli su kaynaklarının burada olması bölgeye daha güzel bir görünüm kazandırmaktadır. İç ve dış turizme hizmet veren 9 adet yolboyu dinlenme tesisi vardır. Balı, alabalığı, eti ve yoğurdu ile meşhurdur.

Pınarbaşı
Kahramanmaraş’ın topraklarından fışkıran suların süslediği bu mesire yerimiz halkın piknik ihtiyacını karşılaması yanında, yukarısı çamlarla örtülü gazinoları bulunan, turistlerin ilgisini çeken önemli rekreasyon alanıdır.

Kumaşır Gölü
Kahramanmaraş-Adana yolu üzerinde ve şehre 9 kilometre uzaklıktadır. Dağın eteğindeki kaynakların beslediği tatlı suyun meydana getirdiği göl ve etrafını çevreleyen yeşillik eşsiz manzaraya sahip olup halkın hem piknik yapıp hem de balık avladığı bir yerdir.

İklim
Kahramanmaraş ilinde genel olarak denize uzaklık ve yükselti nedeniyle, degişikliğe uğramış karasallaşmış bir Akdeniz iklimi tipi egemendir. İlde yazlar sıcak, kışlar soğuk geçer. Bununla birlikte il topraklarının Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Coğrafî bölgelerinin geçiş alanında yer alması ildeki iklim koşullarının farklılaşmasına neden olmuştur.İdeal gezi zamanı ilkbahar ortasından Eylül sonuna kadar olan zaman.

Etkinlikler
Kurtuluş Günü (5-12 Şubat)
Milli Mücadelede işgal kuvvetlerini mağlup ederek, şehri işgalden kurtaran şehir halkı her yıl 12 Şubat gününü zafer günü olarak, parlak törenlerle kutlar. Şenlikler 5 Şubat günü başlar ve 12 Şubat günü görkemli törenlerle son bulur.

Madalya Günü (5-Nisan)
Milli mücadeledeki yeri ve üstün başarılarından dolayı “Maraş” şehri 5 Nisan 1925 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kırmızı şeritli “İstiklal Madalyası” verilmek suretiyle ödüllendirilir. Bu olay “5 Nisan Madalya Günü” olarak her yıl yapılan törenlerle kutlanır. “Kahramanlık’ Unvanının Verilmesi (7 Şubat) Milli mücadele yıllarında göstermiş olduğu üstün başarı ve gayretlerinden dolayı 7 Şubat 1975 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Maraş’a “Kahramanlık” unvanı verilerek şehrin adı Kahramanmaraş olarak değiştirilir. Bu nedenle, her yıl 7 Şubat, şehirde törenle kutlanır.

Tarım Sanayi ve El Sanatları Fuarı (01 -30 Ağustos)
İsminden anlaşılacağı üzere, Tarım Sanayi ve El Sanatlarının teşhiri, tanıtımı maksadıyla, açılan bir organizasyondur. Gerek yöredeki gerekse diğer illerdeki ilgili kuruluş ve kişilerin katılımıyla gerçekleşir.
Karakucak Güreş Festivali (Ağustosun 2. haftası)
İlk defa 1978 yılında Güreş Halter İhtisas Kulübü tarafından yaptırılmıştır. O günden bu tarafa her yıl yapılmaktadır.

Kırmızı Biber ve Dondurma Festivali (Ağustosun 3. haftası)
Tarım, Sanayi ve El Sanatları Fuarı içerisinde ilki 1993 yılında yapılmıştır. Her yıl tekrarlanmaktadır.

Göksun Karakucak Güreş Festivali (Eylülün 3. haftası)
İlk defa 1978 yılında Göksun Belediyesi tarafından düzenlenmiştir. O yıldan bu tarafa her yıl yapılmaktadır.

Afşin-Arıtaş Karakucak Güreş Festivali (Eylülün 2. haftası)
İlk defa 1983 yılında Afşin-Arıtaş Belediyesi tarafından düzenlenmiştir. O tarihten beri her yıl yapılmaktadır.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.