Kafdağı Ne Demek

Kafdağı Ne Demek, Kafdağı Nerededir, Kafdağı Hakkında Bilgi

Kafdağı, eskiden kuh-i kaf, olağanüstü özellikleri olduğuna inanılan efsanevi dağ. İslam kozmolojisinde dünyanın çevresini kuşak gibi sardığı kabul edilmiştir. Eski bilginlerin görüşlerine göre dünyanın çevre­si gemilerin geçemediği, kıyıları görüleme­yen karanlık bir su kütlesi olan Bahr-i Muhit ya da “Ukiyanus”la (Okyanus) kaplı­dır. İranlıların ve Eski Yunan düşünürleri­nin görüşlerine çok benzeyen bu inanışa göre bu su kütlesinden sonra da her şeyi bir kuşak gibi çevreleyen Kafdağı gelir. Eski Arap yazarlarından Yakut’un Mu’ cem, Kazvini’nin Acaibü’l-Mahlukat, İbnü’l- Verdi’nin Haridatü’l-Acaib adlı yapıtların­da verilen bilgilere göre Kafdağı yeşil zümrüttendir ve gökyüzünün rengi onun yansımasından gelir.

Bir başka kaynakta da Kafdağı ‘mn zümrütten bir kayaya dayandı­ğı, “el-vatad” (kazık) da denen bu kayanın, Tanrı tarafından kendi kendine duramayan dünyaya bir destek olmak üzere yaratıldığı anlatılır. Bazı söylencelerde Tanrı’nın bir melek yarattığı, meleğin dünyayı omuzları­na alıp elleriyle tuttuğu ve yeşil yakuttan dört köşeli bir kayaya dayandığı geçer. Bazı söylencelere göre de dünyayı büyük bir öküz ya da öküz-balık karışımı bir varlık taşımakta ve bir kayaya dayanmaktadır. Yaygın bir inanış da Kafdağı’nın, dünyada­ki öbür dağların anası olduğudur.

Bütün öbür dağlar, yer altından dallar ve damar­larla Kafdağı’na bağlıdır. Tanrı bir yeri sarsmak ya da yok etmek isteyince bu dallardan birini oynatır. İnsanların aşmasına olanak olmayan Kaf­dağı’na dünyanın sonu gözüyle bakılır. Bu efsanevi dağ, görünen ve görünmeyen dün­yalar arasındaki sınırdır. Önün ardındakile- ri Tanrı’dan başkası bilemez. Kafdağı Hint mitolojisinde de geçer ve benzer özellikler taşır. Arapların anka, İranlıların simurg dedikleri efsanevi kuşun Kafdağı’nda yaşadığına inanılır. Binbir Ge­ce Masalları’nda da bir motif olarak Kafda­ğı’na sık sık rastlanır. Tasavvuf düşüncesin­de Kafdağı ve simurg “gönül” ve “insan-ı kâmil” (yetkin insan) kavramlarını simge­ler. Divan şiirinde Kafdağı ulaşılması çok güç olan bir yer ya da makamı, görkemliliğin, büyüklüğün ölçüsünü belirtir. Kaf ve anka bir arada kullanılarak çeşitli söz sanatları oluşturulur.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.