Kabusname Kimin Eseri

Kabusname Kimin Eseri, Kabusname Hakkında Bilgi

Kabusname, Keykâvus bin İskender’in 1082’de oğlu Gilan Şah için Farsça yazdığı ve oğlunun kişiliğinde bütün kuşaklara öğütler verdiği ahlak ve siyaset kitabı.

Bir önsöz ile 44 bölümden oluşur. Bu bölümlerde Tanrı’yı bilmek, ana ve baba hakkı, gençlik ve yaşlılık hali, yemek yeme ve şarap içmenin kuralları, konuk ağırlama, tavla ve satranç oynama, cinsel birleşmenin fayda ve zararları, hamama girme zamanı, eş olarak kadın seçme, çocuk eğitimi gibi çok çeşitli konular ele alınmıştır.

Her bölü­mün sonunda konuyla ilgili bir öykü yer alır. Keykâvus’un anılarına dayanan bazı öyküler sonunda verilen manzum parçalarla zenginleştirilmiştir. Birçok yazma nüshası bulunan Kabusname dokuz kez İran’da, bir kez de Hindistan’da basılmıştır. İran’da Said Nefisî’nin yayımladığı Kabusname en güvenilir ve eksiksiz nüsha olarak kabul edilir. Yapıt İngilizce (The Naşîhat-nâma known as Qâbüsnâma; 1951), Fransızca (Le Cabous Name 1866) ve Almanca (Buch des Kabus; 1811) gibi Batı dillerine, Kazan Türkçesine (Kabusname-, 1880) ve Rusçaya da çevrilmiştir, Kabusname dört kez de Türkiye Türkçesine çevrilmiştir. Bunların en eskisi Germiyan beyi Süleymanşah (hd 1361-88) adına Şeyhoğlu Sadreddin’in yap­tığı çeviridir. En ünlüsü ise Mercimek Ahmed’in çevirisidir (1432). 15. yüzyıl Türk düzyazısının en güzel ye en yalın örnekle­rinden biri olan bu Kabusname çevirisini, 18. yüzyılda Nazmizade Murtaza divan nesrine uygun biçimde yeniden yazmıştır. Mercimek Ahmed’in çevirisi ayrıca 1944’te Orhan Şaik Gökyay, daha sonra de Atilla Özkırımlı tarafından sadeleştirilerek yayım­lanmıştır.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.