Judge Of Character İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Judge Of Character İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Judge Of Character Nedir?


Judge of character, bir kişinin karakteri hakkında doğru bir şekilde yargılama yeteneğidir. Birisi hakkında olumlu veya olumsuz bir izlenim oluşturmak için bir kişinin davranışlarına, sözlerine, duruşuna vb. bakılır.

Örnek Cümleler:


1. I trust her judgment, she has a good judge of character. (Onun kararlarına güveniyorum, iyi bir karakter yargısı var.)
2. He has a poor judge of character and often trusts the wrong people. (Kötü bir karakter yargısı var ve sık sık yanlış insanlara güvenir.)
3. Her judge of character is impeccable, she can always spot a liar. (Karakter yargısı kusursuz, her zaman bir yalancıyı fark edebilir.)
4. I was impressed by her judge of character when she accurately predicted his true intentions. (Gerçek niyetlerini doğru bir şekilde tahmin ettiğinde karakter yargısı beni etkiledi.)
5. The interviewer had a good judge of character and hired the best candidate for the job. (Mülakatçı iyi bir karakter yargısı vardı ve en iyi adayı işe aldı.)
6. She has a knack for judging people’s character quickly and accurately. (İnsanların karakterlerini hızlı ve doğru bir şekilde değerlendirmek için bir yeteneği var.)
7. His judge of character is often clouded by his personal biases. (Karakter yargısı genellikle kişisel önyargıları tarafından bulanıklaştırılır.)
8. She made a wise decision based on her judge of character and avoided a potential scam. (Karakter yargısına dayanarak akıllıca bir karar verdi ve potansiyel bir dolandırıcılıktan kaçındı.)
9. The detective’s judge of character helped him solve the case. ( Dedektifin karakter yargısı, ona vakayı çözmesinde yardımcı oldu.)
10. She has a reliable judge of character and I always seek her opinion on people. (Güvenilir bir karakter yargısı var ve insanlar hakkındaki fikirlerini her zaman ararım.)
11. His judge of character was tested when he had to decide whether to trust his business partner. (İş ortağına güvenip güvenmemesi gerektiği konusunda karar vermesi gerektiğinde karakter yargısı test edildi.)
12. She has a keen judge of character and can detect insincerity easily. (Karakter yargısı keskin ve samimiyetsizliği kolayca tespit edebilir.)
13. His judge of character failed him when he hired a dishonest employee. (Dürüst olmayan bir çalışanı işe aldığında karakter yargısı başarısız oldu.)
14. Her judge of character is highly regarded in the legal community. (Karakter yargısı hukuk camiasında saygı görüyor.)
15. He has a natural ability to judge people’s character, even without knowing them well. (İnsanların karakterlerini, iyi tanımaks

a bile doğal bir yeteneği var.)
16. Her judge of character was proven right when the person she warned about turned out to be untrustworthy. (Uyardığı kişinin güvenilmez olduğu ortaya çıktığında karakter yargısı doğru çıktı.)

  1. He needs to improve his judge of character before he can become a successful business leader. (Başarılı bir iş lideri olmadan önce karakter yargısını geliştirmesi gerekiyor.)
  2. Her judge of character is based on years of experience in dealing with people from all walks of life. (Karakter yargısı, hayatın her alanından insanlarla uğraşma deneyimine dayanıyor.)
  3. The jury’s judge of character played a crucial role in determining the guilt of the accused. (Jüri üyelerinin karakter yargısı, suçlu olduğunu belirlemede hayati bir rol oynadı.)
  4. His judge of character was put to the test when he had to choose between two equally qualified job candidates. (Eşit derecede nitelikli iki iş adayı arasında seçim yapması gerektiğinde karakter yargısı test edildi.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.