Jubilee İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Jubilee İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Jubilee

Jubilee, Türkçe karşılığıyla “altın yıl” anlamına gelir. Genellikle bir kutlama veya anma töreni için kullanılan bir terimdir.

 1. The town celebrated its jubilee with a parade and fireworks. (Şehir, geçit töreni ve havai fişeklerle jubilesini kutladı.)
 2. The church is preparing for its golden jubilee next year. (Kilise, gelecek yıl için altın jubilesine hazırlanıyor.)
 3. The queen’s jubilee was marked by a series of events and celebrations. (Kraliçenin jubilesi, bir dizi etkinlik ve kutlamayla işaretlendi.)
 4. My grandparents celebrated their 50th wedding anniversary with a jubilee. (Büyükannem ve büyükbabam, 50. evlilik yıldönümlerini bir jubile ile kutladılar.)
 5. The company’s jubilee was a great success with a record number of attendees. (Şirketin jubilesi, rekor sayıda katılımcı ile büyük bir başarıydı.)
 6. They’re planning a jubilee to commemorate the founding of the organization. (Kuruluşunun anısına bir jubile düzenlemeyi planlıyorlar.)
 7. The school’s jubilee celebration included a concert and a charity fundraiser. (Okulun jubile kutlaması, bir konser ve bir hayırseverlik yardımı etkinliği içeriyordu.)
 8. The town hall was decorated with balloons and streamers for the jubilee. (Şehir salonu, jubile için balonlar ve konfetilerle süslendi.)
 9. Our church is planning a jubilee to celebrate its centennial. (Kilisemiz, yüz yılını kutlamak için bir jubile planlıyor.)
 10. The mayor gave a speech at the town’s jubilee celebration. (Belediye başkanı, şehrin jubile kutlamasında bir konuşma yaptı.)
 11. The jubilee was a time for reflection on the organization’s achievements. (Jubile, kuruluşun başarıları üzerine düşünme zamanıydı.)
 12. My parents celebrated their 25th wedding anniversary with a silver jubilee. (Annem ve babam, 25. evlilik yıldönümlerini bir gümüş jubile ile kutladılar.)
 13. The company’s jubilee event included a tour of the factory and a dinner party. (Şirketin jubile etkinliği, fabrika turu ve yemek partisi içeriyordu.)
 14. Many people attended the church’s jubilee celebration. (Çok sayıda insan, kilisenin jubile kutlamasına katıldı.)
 15. The town’s jubilee was a time to celebrate its history and heritage. (Şehrin jubilesi, tarihini ve mirasını kutlama zamanıydı.)
 16. The jubilee
 1. The jubilee was a great opportunity for the community to come together and celebrate. (Jubile, topluluğun bir araya gelip kutlama yapmak için harika bir fırsattı.)
 2. The queen’s diamond jubilee was a momentous occasion. (Kraliçenin elmas jubilesi önemli bir olaydı.)
 3. The organization’s jubilee celebration included a special awards ceremony. (Kuruluşun jubile kutlaması, özel bir ödül töreni içeriyordu.)
 4. The school’s jubilee event featured a historical exhibit and a talent show. (Okulun jubile etkinliği, bir tarih sergisi ve yetenek gösterisi içeriyordu.)
 5. We’re planning a jubilee to celebrate our town’s 150th anniversary. (150. yıldönümümüzü kutlamak için bir jubile planlıyoruz.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.