Joint İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Joint İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Joint Kelimesi:

Joint, ortaklaşa, birleşik veya eklemlerle ilgili anlamlara gelir.

Örnek Cümleler:

1. I have a joint bank account with my spouse. (İngilizce: Eşimle ortak banka hesabımız var.)
2. The two countries signed a joint declaration of cooperation. (İngilizce: İki ülke işbirliği konusunda ortak bir bildiri imzaladı.)
3. The joint efforts of the team resulted in a successful project completion. (İngilizce: Takımın ortak çabaları başarılı bir proje tamamlanmasına yol açtı.)
4. I can’t move my joint arm due to an injury. (İngilizce: Bir yaralanma nedeniyle eklemlerimden birini hareket ettiremiyorum.)
5. The joint venture between the two companies was profitable. (İngilizce: İki şirket arasındaki ortak girişim karlıydı.)
6. We had a joint celebration for our birthdays. (İngilizce: Doğum günlerimiz için ortak bir kutlama yaptık.)
7. The joint custody of the children was awarded to both parents. (İngilizce: Çocukların ortak velayeti her iki ebeveyne de verildi.)
8. The joint committee will be responsible for reviewing the proposal. (İngilizce: Ortak komite teklifi incelemekten sorumlu olacak.)
9. The doctor diagnosed me with a joint disorder. (İngilizce: Doktor bana bir eklemlerle ilgili bozukluk teşhisi koydu.)
10. The two artists created a joint artwork for the exhibition. (İngilizce: İki sanatçı sergi için ortak bir eser oluşturdu.)
11. The two companies announced a joint venture to develop a new product. (İngilizce: İki şirket yeni bir ürün geliştirmek için ortak bir girişim duyurdu.)
12. I have a joint agreement with my business partner. (İngilizce: İş ortağımla ortak bir anlaşmamız var.)
13. The two countries have a joint military alliance. (İngilizce: İki ülke ortak bir askeri ittifaka sahip.)
14. The joint replacement surgery was successful. (İngilizce: Eklemlerinin değiştirilmesi ameliyatı başarılı oldu.)
15. The two teams had a joint training session. (İngilizce

: İki takım ortak bir antrenman seansına sahipti.)
16. The joint ownership of the property caused legal disputes. (İngilizce: Mülkün ortak sahipliği yasal anlaşmazlıklara neden oldu.)

  1. The joint project between the two universities was funded by the government. (İngilizce: İki üniversite arasındaki ortak proje hükümet tarafından finanse edildi.)
  2. The joint commission was established to investigate the issue. (İngilizce: Sorunu araştırmak için ortak komisyon kuruldu.)
  3. The two companies announced a joint marketing campaign. (İngilizce: İki şirket ortak bir pazarlama kampanyası duyurdu.)
  4. The joint session of Congress was held to discuss the budget. (İngilizce: Bütçeyi tartışmak için Kongrenin ortak oturumu yapıldı.)

(Türkçe çeviriler eklenmiştir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.