Jeolojik Dönemler Boyunca Türkiye’nin Topoğrafik Evrimi Nasıl Olmuştur?

Jeolojik Dönemler Boyunca Türkiye’nin Topoğrafik Evrimi Nasıl Olmuştur?

Türkiye’nin Topoğrafik Evrimi

Türkiye’nin topoğrafik evrimi, jeolojik dönemler boyunca birçok değişiklik geçirmiştir. Bu süreç boyunca, volkanik faaliyetler, deniz seviyesindeki değişiklikler ve tektonik hareketler gibi birçok faktör, Türkiye’nin bugünkü topoğrafik özelliklerinin oluşumunda rol oynamıştır.

Paleozoik Dönem (542-251 milyon yıl önce)

Paleozoik dönemde, Türkiye, deniz tabanında bulunuyordu. Bu dönem boyunca, bugünkü Toros Dağları’nın temelleri oluştu. Ayrıca, bazaltik lavların çökmesi sonucu, bugünkü Kuzey Anadolu Dağları’nın altı oluşmaya başladı.

Mesozoik Dönem (251-65 milyon yıl önce)

Mesozoik dönemde, Türkiye’nin bir bölümü deniz tabanıyken, bir bölümü ise karada yer alıyordu. Bu dönem boyunca, bugünkü Toros Dağları ve Kuzey Anadolu Dağları’nın temelleri güçlendi ve dağ sıraları yavaş yavaş yükselmeye başladı.

Tersiyer Dönem (65-2.6 milyon yıl önce)

Tersiyer dönemde, Türkiye’nin bir bölümü deniz seviyesi altındaydı. Bu dönem boyunca, bugünkü Toros Dağları’nın yüksekliği arttı ve dağ sıraları şekillenmeye başladı. Ayrıca, İstanbul Boğazı’nın oluşumu da bu dönemde gerçekleşti.

Kuvaterner Dönem (2.6 milyon yıl önce-günümüz)

Kuvaterner dönemi, buzul çağları ve deniz seviyesindeki değişimlerle karakterizedir. Bu dönem boyunca, Türkiye’nin birçok bölgesi deniz seviyesindeki değişikliklerle birlikte kara haline geldi. Ayrıca, bugünkü Doğu Anadolu Dağları ve Nemrut Dağı gibi dağ sıraları, tektonik hareketler sonucu yükseldi.

Sonuç Olarak

Türkiye’nin topoğrafik evrimi, jeolojik dönemler boyunca farklı faktörlerin etkisiyle şekillenmiştir. Bugünkü Toros Dağları ve Kuzey Anadolu Dağları, geçmişteki volkanik faaliyetler ve tektonik hareketler sonucu oluşmuştur. Ayrıca, deniz seviyesindeki değişiklikler ve buzul çağları da Türkiye’nin topoğrafik

evriminde önemli rol oynamıştır. Günümüzde Türkiye, farklı topoğrafik özelliklere sahip birçok bölgeye sahiptir. Bu bölgeler, dağlar, platolar, ovalar, vadiler ve kıyı şeritlerini içermektedir. Bu farklılıklar, Türkiye’nin iklimi, bitki örtüsü ve doğal kaynakları üzerinde de büyük bir etkiye sahiptir.

1 yorum

  1. Merhaba! Ben de bu yazıyı okurken hayran kaldım ve gerçekten çok faydalı buldum. Jeolojik dönemler boyunca Türkiye’nin topoğrafik evrimi konusunda daha önce hiç bu kadar detaylı bir bilgiye sahip olmamıştım. Bu yazı sayesinde ödevimi tamamlamakta zorlanmadım ve öğrendiğim bilgileri sınıftaki arkadaşlarıma da anlatabildim. Sanırım sınıfın en gözde öğrencilerinden biriyim şimdi :) Siteye ve yazara teşekkür etmek istiyorum, gerçekten harika bir kaynak sağlamışlar.

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.