İzopren Nedir

Kimya ile ilgili bir konu izopren nedir hakkında bilgi.

İzopren, petrolün ya da kömür katranının işlenmesi sırasında elde edilen renksiz, uçu­cu sıvı hidrokarbon. Kapalı formülü C5H8 olan izopren 2-metil-l,3-bütadien olarak da bilinir.

İzopren, tek başına ya da başka doymamış bileşiklerle (çift ya da üçlü bağ içeren bileşikler) birlikte polimer üretiminde kul­lanılır. Birbirine benzeyen küçük moleküllü birimlerden oluşmuş yüksek molekül ağır­lıklı bileşikler olan polimerlerin özellikleri, yapılarını oluşturan birimlerin oramna bağlı olduğu gibi polimerleşme tepkimesinin başlatılmasında kullanılan maddeye (başlatıcı) de bağlıdır. İzoprenin Ziegler katalizörü eşliğinde polimerleştirilmesiyle doğal kau­çuğa çok benzeyen yapay kauçuk elde edilir. Başlatıcı olarak alüminyum klorür kullanılarak izobüten ve az miktarda izoprenden üretilen bütil kauçuğu, gaz geçirgen­liğinin çok düşük olması nedeniyle iç lastik­lerde (şambriyel) kullanılır.

Bitkilerde, kapalı formülü CsCs’in katlan olan pek çok madde bulunur. 1887’de Alman kimyacı Otto Wallach ısıl bozunma sonucu izopren açığa çıkaran bu maddelerin izopren birimlerinden oluştuğunu ileri sür­dü. Genel olarak doğrulanan bu “izopren kuralı” terpenlerin ve terpenoitlerin yapıla- nnın aydınlatılmasında önemli katkılar sağladı.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.