İyonlar Hakkında Kısa Bilgi

Temple_of_Artemis

Temple_of_Artemis

  • Milet, Foça, Efes ve Smyrna şehirleri iyonların en önemli şehir devletleridir.
  • İyon şehirlerinin her biri bağımsızdı. İlk dönemlerde asillerin kurduğu ve krallıklar tarafından yönetilen oligarşik hükümetlerin yerini sonradan demokratik hükümetler almıştır.
  • İyonya şehir devletleri halinde yönetildiğinden dolayı siyasi birlik sağlanamamıştır. Bu nedenle de İyonya siyasi alanlarda etkili olamamıştır.
  • İyonyalıların Anadolu ve Ön Asya bölgelerinde ticaret yapmaları Lidyalılar tarafından engellenmiştir. Böylece İyonyalılar deniz ticaretine yönelerek koloniler kurmuşlardır ve bu kolonileri vatanları olarak görerek kolonilerini yurt edinmişlerdir.
  • İyonyalılar; ham madde ihtiyaçlarını karşılamak, üretim fazlası ürünlerinin ticaretini yapmak, askeri gücü arttırmak, diğer devletlere askeri, siyasi ve ekonomik üstünlük sağlamak için koloniler kurmuşlardır.
  • Anadolu bölgesinde bilimsel faaliyetler ise İyonya zamanında en yüksek seviyesine erişmiştir.
  • İyonya’da denizcilik faaliyetleri yapıldığı için uygarlıklar arasında da kültürel etkileşim gerçekleşmiştir. Aynı zamanda bu medeniyette bilimle uğraşan insanlar zengin kesimler tarafından desteklenmiştir.
  • Ayrıca İyonya’da düşünce özgürlüğü bilim ile birlikte gelişmiştir.

İyonlar Hakkında Madde Madde Bilgiler Verdiğimiz Yazımız Hakkındaki Yorumlarınızı Aşağıdaki Yorum Kısmından Hemen Bize Yazın. 

2 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.