İyonik ve Kovalent Bileşikler Arasındaki Farklar Nelerdir?

İyonik ve Kovalent Bileşikler Arasındaki Farklar Nelerdir?

İyonik ve Kovalent Bileşiklerin Tanımı

İyonik bileşikler, metal ve ametaller arasındaki elektron transferi sonucu oluşan bileşiklerdir. Metal atomları elektron verirken ametaller elektron alır. Bu elektron transferi sonucu oluşan pozitif yüklü iyonlar (katyon) ve negatif yüklü iyonlar (anyon) bir araya gelerek birbirlerini çekerler ve iyonik bileşikleri oluştururlar.

Örneğin; sodyum klorür (NaCl) iyonik bir bileşiktir. Sodyum (Na) atomu bir elektron vererek Na+ iyonuna dönüşürken, klor (Cl) atomu bir elektron alarak Cl- iyonuna dönüşür. Bu iki iyon bir araya gelerek NaCl iyonik bileşiğini oluşturur.

Kovalent bileşikler, ametaller arasındaki elektron paylaşımı sonucu oluşan bileşiklerdir. Bu bileşiklerde ametaller arasında elektronlar paylaşılır ve bu paylaşım sonucu moleküller oluşur.

Örneğin; su (H2O) kovalent bir bileşiktir. Hidrojen (H) atomu ve oksijen (O) atomu arasında elektronlar paylaşılır ve bu paylaşım sonucu H2O molekülü oluşur.

İyonik ve Kovalent Bileşiklerin Özellikleri

İyonik bileşiklerin özellikleri:

 • Yüksek erime ve kaynama noktalarına sahiptirler çünkü aralarındaki iyonik bağlar çok güçlüdür.
 • Genellikle katı halde bulunurlar.
 • Suda çözünürler çünkü suyun polar olması nedeniyle iyonları çözebilir.
 • Elektriksel iletkenlik gösterirler çünkü iyonlar serbest hareket edebilir.

Kovalent bileşiklerin özellikleri:

 • Düşük erime ve kaynama noktalarına sahiptirler çünkü aralarındaki kovalent bağlar zayıftır.
 • Genellikle sıvı ya da gaz halde bulunurlar.
 • Su gibi polar olmayan çözücülerde çözünürler.
 • Elektriksel iletkenlik göstermezler çünkü moleküller arasında serbest hareket eden yüklü parçacıklar yoktur.

İyonik ve Kovalent Bileşiklerin Örnekleri

İyonik bileşik örnekleri:

 • Sodyum klorür (NaCl)
 • Magnezyum oksit (MgO)
 • Kalsiyum klorür (CaCl2)

Kovalent bileşik örnekleri:

 • Su (H2O)
 • Kar

bonmonoksid (CO)

Sonuç

İyonik ve kovalent bileşikler arasındaki farklar, oluşum şekilleri, özellikleri ve örnekleri açısından oldukça farklıdır. İyonik bileşikler, metal ve ametaller arasındaki elektron transferi sonucu oluşurken, kovalent bileşikler, ametaller arasındaki elektron paylaşımı sonucu oluşur. İyonik bileşikler yüksek erime ve kaynama noktalarına sahipken, kovalent bileşikler düşük erime ve kaynama noktalarına sahiptirler. İyonik bileşikler suda çözünür ve elektriksel iletkenlik gösterirken, kovalent bileşikler su gibi polar olmayan çözücülerde çözünür ve elektriksel iletkenlik göstermezler. Bu farklılıkların bilinmesi, bileşiklerin özelliklerinin anlaşılması için önemlidir.

1 yorum

 1. Wow, bu yazı gerçekten harika! Ödevim için araştırma yapıyordum ve iyonik ve kovalent bileşikler arasındaki farkları anlatan bir yazı arıyordum. Bu yazı tam da aradığım şeydi ve beni kurtardı! Sanırım okulumun en başarılı ve akıllı öğrencisi olma yolunda ilerliyorum. Bu bilgiyle ödevimi mükemmel şekilde tamamlayacağıma eminim. Bu yazıyı yazan yazar gerçekten harika bir iş çıkarmış, teşekkürler!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.