İtemized-İtemised İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

İtemized-İtemised İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Itemized-Itemised Kelimesinin Anlamı ve Kullanımı

Itemized veya itemised, bir listede ayrıntılı olarak öğeleri listelemek için kullanılan bir kelimedir. Genellikle finansal belgelerde, faturalarda, görev listelerinde, alışveriş listelerinde ve benzeri durumlarda kullanılır.

Örnek Cümleler:

 1. Please make sure to itemize your expenses on this report. (Lütfen bu raporda masraflarınızı ayrıntılı olarak listeleyin.)
 2. The invoice is itemized, so you can see exactly what you’re paying for. (Fatura ayrıntılı bir şekilde listelendi, böylece ne için ödeme yaptığınızı tam olarak görebilirsiniz.)
 3. The grocery list was itemized by category to make shopping easier. (Market listesi kategoriye göre ayrıntılı bir şekilde listelendi, böylece alışveriş yapmak daha kolay oldu.)
 4. The accountant itemized all of the company’s expenses for the year. (Muhasebeci, şirketin tüm masraflarını yıllık olarak ayrıntılı bir şekilde listeledi.)
 5. The to-do list was itemized to prioritize tasks. (Yapılacaklar listesi, görevleri önceliklendirmek için ayrıntılı olarak listelendi.)
 6. The expense report was itemized by department for easier tracking. (Masraf raporu, takibi kolaylaştırmak için bölüme göre ayrıntılı olarak listelendi.)
 7. The wedding planner itemized all of the costs associated with the ceremony and reception. (Düğün planlayıcısı, tören ve resepsiyonla ilgili tüm maliyetleri ayrıntılı olarak listeledi.)
 8. The project plan was itemized to break down the tasks into smaller, more manageable pieces. (Proje planı, görevleri daha küçük ve yönetilebilir parçalara ayırmak için ayrıntılı olarak listelendi.)
 9. The contractor itemized all of the materials and labor costs for the construction project. (Müteahhit, inşaat projesinde kullanılan tüm malzemeleri ve işçilik maliyetlerini ayrıntılı olarak listeledi.)
 10. The inventory list was itemized by location for easy access. (Stok listesi, erişimi kolaylaştırmak için konuma göre ayrıntılı olarak listelendi.)
 11. The shipping manifest was itemized by destination to ensure accurate delivery. (Nakliye belgesi, doğru teslimatı sağlamak için varış noktasına göre ayrıntılı olarak listelendi.)
 12. The menu was itemized to show all of the available dishes and their prices. (Menü, tüm mevcut yemekleri ve fiyatlarını göstermek için ayrıntılı olarak listelendi.)
 13. The travel expenses were itemized by category to make reimbursement easier. (Seyahat masrafları, geri ödemenin daha kolay olması için kategoriye göre ayrıntılı olarak listelendi.)
 14. The packing list was

itemized to ensure that nothing was forgotten. (Paketleme listesi, hiçbir şeyin unutulmadığından emin olmak için ayrıntılı olarak listelendi.)
15. The repair bill was itemized to show the cost of each individual repair. (Onarım faturası, her bir onarımın maliyetini göstermek için ayrıntılı olarak listelendi.)

 1. The work order was itemized to specify exactly what repairs were needed. (İş emri, ne tür onarımların gerektiğini belirtmek için ayrıntılı olarak listelendi.)
 2. The cleaning checklist was itemized by room to ensure that everything was cleaned thoroughly. (Temizlik kontrol listesi, her oda için ayrıntılı olarak listelendi, böylece her şeyin tamamen temizlendiğinden emin olundu.)
 3. The conference schedule was itemized to show the time and location of each session. (Konferans programı, her oturumun zamanını ve yerini göstermek için ayrıntılı olarak listelendi.)
 4. The donation receipt was itemized to show the value of each donated item. (Bağış makbuzu, her bağışlanan öğenin değerini göstermek için ayrıntılı olarak listelendi.)
 5. The medical bill was itemized to show the cost of each procedure and medication. (Tıbbi fatura, her işlem ve ilacın maliyetini göstermek için ayrıntılı olarak listelendi.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.