Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ders/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 2781
İşyeri Sendikacılığı - Eğitim Platformu
Web sitemize hoşgeldiniz, 09 Ağustos 2022

İşyeri Sendikacılığı

İşyeri Sendikacılığı nedir

işyeri sendikacılığı, Japonya’da bir sanayi ya da işkolu yerine tek bir işletme temelin­deki sendika örgütlenmesi. Japon sendika­larının yüzde 90’ından çoğu, ister bir, isterse birden fazla işletmesi bulunsun, özel şirketlerin ya da kamu şirketlerinin tek bir işyerinde etkinlik gösterir.

İşyeri sendikası hem beyaz yakalı, hem mavi yakalı işçileri kapsar. Grevleri, genel­likle başlama tarihi önceden belirlenmiş bir dizi kısa iş bırakma eylemi biçimindedir. Her işyeri sendikası bağımsız olduğundan ve ulusal düzeyde bir grev fonu bulunmadığın­dan grevler uzun sürmez.

Birçok işyeri sendikasının bölge ya da sanayi düzeyinde federasyonlar oluşturma­larına ve bunların da ulusal konsey ya da federasyonlara bağlanmalarına karşın, top­lu iş görüşmeleri işyeri düzeyinde yürütülür. Ulusal federasyonlar üye sendikaların öne sürecekleri talepleri etkileyebilir, ama toplu sözleşmeler işyeri sendikasıyla işyeri yöne- timi arasında imzalanır.

İşyeri sendikacılığı belli ölçüde Japonya’da işçilerin aynı işyerinde uzun süre çalışması­nı, dolayısıyla düşük işgücü devrini yansıtır. Çoğu durumda ücretler beceri ya da uzman­lık düzeyine göre belirlenmez. Sendika ve şirket çerçevesinin aynı olması işçi-yönetim ilişkilerindeki istikrarı artırır; aynca sendika üyeliğini iş yükümlülüğünün doğal bir par­çası haline getirir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ders/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 2781