İstimalet Politikası Kısaca

Osmanlı Devleti beylikten devlete doğru adımlar atarken bir çok fetihler yapmıştır ve devletin sınırlarını büyük ölçüde genişletmiştir. Osmanlı Devleti, ülkenin sınırlarını genişletirken aynı zamanda bir çok politikayı benimseyip uygulayarak fethettiği toprakları ve buralarda yaşayan halkı kaybetmemek için çaba göstermiştir.

Osmanlı Devletinin fethettiği topraklar üzerinde ve o bölgelerin halkına karşı uyguladığı politikalardan birisi de İstimalet politikası olmuştur. Bu politika adeta bir hoşgörü politikası olarak adlandırılabilir.

İstimalet politikasına göre Osmanlı Devleti; fethettikleri topraklarda bulunan halkın dinine, örflerine, adetlerine, yaşam biçimlerine saygı göstermiştir. Bu konuda feodal beylerle de mücadele eden Osmanlı Devleti bu politikası sayesinde bir çok toprağı ve üzerindeki halkı uzun yıllar boyunca hakimiyeti altında tutabilmiştir.

Eğer Osmanlı Devleti bu politikayı uygulamaya koymasa idi halk kendi dinini ve kendi hayat biçimini yaşayamadığında ayaklanmaya başlayacaktı ve bu durum da devlette iç karışıklıklara neden olarak devletin merkezi otoritesinin zayıflamasına ortam hazırlayacaktı ve iç karışıklıklarla uğraşırken fetihler duracak ve doğal olarak devletin sınırları da hızlı bir şekilde büyümeyecekti.

İstimalet Politikası Ne Demek Başlıklı Konumuz İçin Yorumlarınızı Yorum Alanından Hemen Bizlere Yazın. 

2 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.