Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ders/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 2781
İstihkak Davası Nedir - Eğitim Platformu
Web sitemize hoşgeldiniz, 19 Ağustos 2022

İstihkak Davası Nedir

İstihkak Davası Nedir Nasıl Açılır

istihkak davası, malikin, taşınır ya da taşınmaz bir mal üzerindeki mülkiyet hakkı­na dayanarak, zilyetliği haklı bir nedene dayanmayan kişiye karşı açtığı iade davası. Kaynağı Roma hukukundaki rei vindicatio’ dur. Taşınmazı haksız olarak işgal eden kişiye karşı açılan istahkak davası, özellikle zilyetlik davasının süresinin geçtiği durum­larda önem taşır.

Kural olarak zaman aşımı­na uğrayan bir dava olmakla birlikte, Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 701. ve 638. maddelerindeki kazandırıcı zaman aşımına ilişkin hükümler saklıdır. Taşınırlarda mül­kiyetin varlığını kanıtlamak daha güç oldu­ğundan, zilyetliğin kanıtlanmasını gerekti­ren menkul davası yeğ tutulur. Davacının malik olmasına karşın zilyetliği hiçbir za­man elde etmediği durumlarda yalnızca istihkak davası açılabilir. Malikin iradesiyle elinden çıkan bir mal için, kazananın da iyi niyetli olması koşuluyla, menkul davası yerine istihkak davası açılabilir. Sözleşme­den doğan borca dayalı davanın zaman aşımı­na uğradığı durumlarda da istihkak davası­na başvurulabilir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ders/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 2781