Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ders/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 2781
İş Güvenliği Nedir - Eğitim Platformu
Web sitemize hoşgeldiniz, 09 Ağustos 2022

İş Güvenliği Nedir

İş Güvenliği Nedir

İş güvenliği, işçileri kaza, hastalık ve öbür tehlikelerden korumaya yönelik kural ve düzenlemeler. İşverene kamu hukuku te­melinde getirilen bir yükümlülüktür. İş güvenliği anayasa, yasa, tüzük ve yönet­meliklerle güvence altına alınmıştır. Buna göre her işveren işyerinde işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için öngörülen koşulları yerine getirmek ve gerekli araçları eksiksiz bulundurmakla yükümlüdür. İşçi­nin sağlığına uygun bir işte çalıştırılması, hastalık, doğum, gebelik gibi durumlarda sağlık açısından tehlike varsa çalıştırılma­ması ve düzenli sağlık denetiminden geçiril­mesi de iş güvenliği yükümlülüğü kapsamı­na girer.

Yargıtay işverenin bu konudaki ödevlerini mevzuat hükümleriyle sınırlı gör­meyerek yaşamın olağan akışının gerektirdi­ği bütün önlemleri kapsayacak biçimde yorumlamıştır. İşveren kusursuz sorumlu­luk ilkesine göre işçinin çalışma sırasında uğradığı zarardan sorumludur. Iş güvenliğiyle ilgili önlemlerin alınıp alın­madığını denetleme yetkisi devlete aittir. Bu ödev devlet adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftişi Kurulu ve bu kurula bağlı iş müfettişleri aracılığıyla yeri­ne getirilir. Ayrıca işyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği kurullarının da oluşturulması zorunludur.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ders/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 2781