İş Güvenliği Nedir

İş Güvenliği Nedir

İş güvenliği, işçileri kaza, hastalık ve öbür tehlikelerden korumaya yönelik kural ve düzenlemeler. İşverene kamu hukuku te­melinde getirilen bir yükümlülüktür. İş güvenliği anayasa, yasa, tüzük ve yönet­meliklerle güvence altına alınmıştır. Buna göre her işveren işyerinde işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için öngörülen koşulları yerine getirmek ve gerekli araçları eksiksiz bulundurmakla yükümlüdür. İşçi­nin sağlığına uygun bir işte çalıştırılması, hastalık, doğum, gebelik gibi durumlarda sağlık açısından tehlike varsa çalıştırılma­ması ve düzenli sağlık denetiminden geçiril­mesi de iş güvenliği yükümlülüğü kapsamı­na girer.

Yargıtay işverenin bu konudaki ödevlerini mevzuat hükümleriyle sınırlı gör­meyerek yaşamın olağan akışının gerektirdi­ği bütün önlemleri kapsayacak biçimde yorumlamıştır. İşveren kusursuz sorumlu­luk ilkesine göre işçinin çalışma sırasında uğradığı zarardan sorumludur. Iş güvenliğiyle ilgili önlemlerin alınıp alın­madığını denetleme yetkisi devlete aittir. Bu ödev devlet adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftişi Kurulu ve bu kurula bağlı iş müfettişleri aracılığıyla yeri­ne getirilir. Ayrıca işyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği kurullarının da oluşturulması zorunludur.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.