Web sitemize hoşgeldiniz, 27 Kasım 2020

İş Fonksiyonu Nedir

İş Fonksiyonu Nedir

İş fonksiyonu, bir elektronu bir metalin yüzeyinden tümüyle koparmak için gerekli olan enerji (ya da iş). Bu enerji, metalin elektronlarını ne ölçüde sıkı tuttuğunun, bir başka deyişle elektronun enerjisinin, metal içinde iken yüzeyden tümüyle uzaklaşmış olduğu duruma göre ne kadar daha az olduğunun ölçüsüdür. İş fonksiyonunun değeri, metallerden elektron salımı (emis­yon) olgusuna dayanan uygulamalarda (örn. fotosel, elektron lambası) teknolojik öneme sahiptir. Belirli bir malzeme için iş fonksiyonunun değeri elektron salımı sürecine bağlı olarak küçük farklılıklar gösterir. Örneğin bir elektronun kızgın duruma getirilmiş bir platin telden çıkması için gerekli olan enerji (termoiyonik iş fonksiyonu) ile üzerine ışık düşürülen platin yüzeyinden çıkması için gerekli olan enerji (fotoelektrik iş fonksiyo­nu) birbirinden biraz farklıdır. Metaller için iş fonksiyonunun değeri 1 elektronvolt ile 6 elektronvolt arasında değişir. İş fonksiyonları farklı iki metal bitiştirildi- ğinde, elektronlar, iş fonksiyonu düşük olan (bir başka deyişle elektronları daha zayıf tutan) metalden ayrılarak iş fonksiyonu daha yüksek olan metale doğru gitme eğilimi gösterirler. Bazı elektronik devre­lerde farklı metaller arasında bağlantı yapıl­ması durumunda bu etkinin göz önünde tutulması gerekir.

Madde içinde bazı elektronlar öbürlerin­den daha sıkı tutulmuş durumda bulunduk­larından, iş fonksiyonu tanımının kesin olması için, bu tanımın hangi elektronlara ilişkin olduğunun da belirtilmesi gerekir. İş fonksiyonunun tanımında genellikle en gev­şek bağlı elektronlar dikkate alınır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz