İntoxication İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

İntoxication İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Intoxication

Intoxication Türkçe anlamıyla “zehirlenme” veya “sarhoşluk” anlamına gelir. Aşağıda, İngilizce örnek cümlelerde “intoxication” kelimesinin kullanımına örnekler verilmiştir.

 1. Drinking too much alcohol can lead to intoxication. (Çok fazla alkol içmek, sarhoşluğa neden olabilir.)
 2. The symptoms of food intoxication can be quite severe. (Gıda zehirlenmesinin belirtileri oldukça şiddetli olabilir.)
 3. Intoxication can have serious consequences for both the individual and those around them. (Sarhoşluk, birey ve çevresi için ciddi sonuçları olabilir.)
 4. The driver was arrested for driving under the influence of intoxicants. (Sürücü, alkol veya uyuşturucu etkisi altında araç kullanmaktan dolayı tutuklandı.)
 5. The bar staff are trained to recognize signs of intoxication in customers. (Bar personeli, müşterilerdeki sarhoşluk belirtilerini tanımak için eğitilir.)
 6. The company has a strict policy on drug and alcohol intoxication in the workplace. (Şirket, işyerinde uyuşturucu ve alkol zehirlenmesine karşı sıkı bir politikaya sahiptir.)
 7. The victim was rushed to the hospital with symptoms of drug intoxication. (Mağdur, uyuşturucu zehirlenmesi belirtileriyle hastaneye kaldırıldı.)
 8. The police suspect that the suspect was driving while under the influence of intoxicants. (Polis, şüphelinin alkol veya uyuşturucu etkisi altında araç kullanıp kullanmadığından şüpheleniyor.)
 9. The signs of alcohol intoxication can include slurred speech and impaired coordination. (Alkol zehirlenmesinin belirtileri arasında konuşma bozukluğu ve koordinasyon bozukluğu olabilir.)
 10. Intoxication can affect judgment and decision-making abilities. (Sarhoşluk, karar verme yeteneğini ve değerlendirme yapma kabiliyetini etkileyebilir.)
 11. The defendant claimed that she was suffering from drug intoxication at the time of the crime. (Sanık, suç işlendiği sırada uyuşturucu zehirlenmesi yaşadığını iddia etti.)
 12. Intoxication can lead to memory loss and blackouts. (Sarhoşluk, hafıza kaybına ve bayılmaya neden olabilir.)
 13. The police officer administered a breathalyzer test to determine the level of intoxication. (Polis memuru, sarhoşluk seviyesini belirlemek için bir alkol testi uyguladı.)
 14. The employee was fired for showing up to work in a state of intoxication. (Çalışan, işe sarhoş halde gelmesi nedeniyle işten çıkarıldı.)
 15. The doctor warned the patient about the dangers of alcohol intoxication. (Doktor

, hastaya alkol zehirlenmesinin tehlikeleri konusunda uyarıda bulundu.)
16. The police officer noticed signs of drug intoxication in the suspect’s behavior. (Polis memuru, şüphelinin davranışlarında uyuşturucu zehirlenmesi belirtilerini fark etti.)

 1. The bar refused to serve the customer due to their visible signs of intoxication. (Bar, müşterinin görünür sarhoşluk belirtileri nedeniyle servis yapmayı reddetti.)
 2. The athlete was disqualified from the competition due to allegations of performance-enhancing drug intoxication. (Sporcu, performans arttırıcı ilaç zehirlenmesi iddiaları nedeniyle yarışmadan diskalifiye edildi.)
 3. The doctor prescribed medication to help with alcohol intoxication withdrawal symptoms. (Doktor, alkol zehirlenmesi geri çekilme belirtileriyle başa çıkmak için ilaç reçete etti.)
 4. The effects of intoxication can vary depending on the type and amount of substance consumed. (Sarhoşluğun etkileri, tüketilen madde türüne ve miktarına bağlı olarak değişebilir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.