İntimacy İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

İntimacy İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Intimacy

Türkçe karşılığı: Yakınlık, Samimiyet

Intimacy kelimesi bir ilişkide duygusal veya fiziksel olarak yakın olma durumunu ifade eder. İşte bazı örnek cümleler:

 1. She craves intimacy with her partner. (O, partneriyle yakınlık özlemi içindedir.)
 2. Intimacy is the key to a healthy relationship. (Samimiyet sağlıklı bir ilişkinin anahtarıdır.)
 3. They share a deep intimacy that few couples experience. (Onlar, çiftler arasında az rastlanan derin bir samimiyet paylaşıyorlar.)
 4. He struggled to open up and establish intimacy with his new girlfriend. (Yeni kız arkadaşıyla açılmak ve samimiyet kurmakta zorlandı.)
 5. Their intimacy faded over time as they grew apart. (Onların yakınlığı, birbirlerinden uzaklaştıkça zamanla solmaya başladı.)
 6. Intimacy doesn’t always have to be physical. (Samimiyet her zaman fiziksel olmak zorunda değildir.)
 7. She values emotional intimacy over physical intimacy. (O, fiziksel yakınlıktan daha çok duygusal yakınlığı önemser.)
 8. Intimacy can help to build trust and strengthen bonds. (Samimiyet, güveni oluşturmak ve bağları güçlendirmek için yardımcı olabilir.)
 9. They took things slow to build intimacy and deepen their connection. (Onlar, samimiyeti oluşturmak ve bağlarını derinleştirmek için yavaş hareket ettiler.)
 10. He felt uncomfortable with the level of intimacy she was trying to establish. (O, kurmaya çalıştığı samimiyet düzeyinden rahatsız oldu.)
 11. Intimacy requires vulnerability and trust. (Samimiyet, savunmasızlık ve güven gerektirir.)
 12. They struggled to maintain intimacy in their long-distance relationship. (Uzun mesafeli ilişkilerinde samimiyeti korumakta zorlandılar.)
 13. Intimacy can be challenging for those who have experienced past traumas. (Geçmiş travmaları yaşayanlar için samimiyet zor olabilir.)
 14. They enjoyed a brief moment of intimacy before saying goodbye. (Veda etmeden önce kısa bir an samimiyetin tadını çıkardılar.)
 15. Intimacy can bring couples closer together. (Samimiyet, çiftleri daha da yakınlaştırabilir.)
 16. She felt like they lacked intimacy in their relationship. (O, ilişkilerinde samimiyet eksikliği hissetti.)
 17. Intimacy is an important part of a healthy sex life. (Sam

imiyet, sağlıklı bir cinsel hayatın önemli bir parçasıdır.)
18. They bonded over their shared intimacy and vulnerability. (Birbirleriyle paylaştıkları samimiyet ve savunmasızlık üzerinden bağ kurdular.)

 1. Intimacy can deepen as a relationship progresses. (Samimiyet, ilişki ilerledikçe derinleşebilir.)
 2. He struggled with intimacy issues stemming from his childhood trauma. (Çocukluk travmasından kaynaklanan samimiyet sorunlarıyla mücadele etti.)

Intimacy, insan ilişkilerinde önemli bir faktördür ve sağlıklı bir ilişkinin anahtarıdır. Bu cümleler, kelimenin kullanımı hakkında bir fikir verirken, samimiyetin ne kadar çeşitli şekillerde ifade edilebileceğini de göstermektedir.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.