Web sitemize hoşgeldiniz, 22 Ocak 2022

İnsan Hakları Haftası ile İlgili Kısa Yazı

İnsan hakları haftası ile ilgili bilgi hakkında bilgi kısaca, insan hakları haftası ile ilgili kısa yazı.

Her sene 10 Aralık günü başlayan hafta BM (Birleşmiş Milletler) üyesi ülkeler tarafından insan hakları haftası olarak kutlanmaktadır. 10 Aralık günü de Dünya İnsan Hakları Günü olarak geçmektedir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi tüm dünyada insan aklarının tereddütsüz uygulanmasını sağlamak amacıyla yayınlanmıştır. Fakat insan hakları ancak takibi yapılabildikçe yaptırımı olan haklardır. Eğer takibi yapılmazsa Dünya’nın herhangi bir yerinde insanlara zulmedilebilir ve kimse hakkını arayamayıp sesini duyuramayabilir. Ancak çağımız iletişim çağıdır ve böyle sorunlar mevcut değildir. En üst düzeyde takibi yapılmakta olan insan hakları bugün bile ihlal edilmiyor değildir. Ancak umut dolu bir gelişme arşivlerin tozlu rafları arasına kalkmış eski insanlık suçlarının şimdi tekrar çıkartılıp yargılanmaya başlamış olmasıdır. Sivil inisiyatifler insan hakları kavramının yegane izleyicisidir. Resmi veya askeri bir kurum tarafından insan hakları gözetilemez. Ancak günümüzde bu kavram resmi veya askeri kurumlar tarafından yaşatılmaktadır ve bu yanlıştır.

İnsan hakları, tanım olarak dil, din, renk, ırk, yaş, cinsiyet gibi hiçbir alanda ayrımcılık yapmaksızın dostluk ve sevgi duygularının çatısı altında insan onurunun gerektirdiği haklardır. İnsanların birbirini ezmesi insan onuruna yakışmayan bir davranıştır. Bu tarz davranışlar kabul edilemez. Tarih  bize böyle ayrımcı toplumların başlarının kavga, çatışma ve isyanla sürekli dertte olduğunu göstermiştir. Ne zaman ki insanlar eşitlik, adalet, özgürlük ve hak kavramlarına inanmaya başlamışlardır, o zaman eski krallıklar sona ermiştir. İngiltere, insanların safi insan oldukları için bile bazı temel haklarının olduğunun ortaya atıldığı ilk yerdir. Daha sonra bu kavramlar 19. yüzyıl  boyunca Amerika ve diğer ülkelere yayılmıştır. 1789 tarihi ise Fransız Devrimi ile tüm Avrupa’da bu hakların kabul edilişinin tarihidir. Atlantik Beyannamesi insan hakları kavramının içinin doldurulduğu ve genişletildiği bir beyannamedir. Dönemin İngiliz Başkanı Churchill ile Amerikan Başkanı Roosvelt tarafından imzalanan bu beyanname ile insan haklarının kimsenin ayrıcalığı olmadan herkesin temel haklarını nitelediği ve yasalar tarafından korunması gerektiği ortaya konup gerçekleştirilmiştir. Birleşmiş Milletler Örgütü de dünya barışı ve güvenliğini sağlamak amacıyla 1945 senesinin 24 Ekim gününde kurulmuştur. 1948 senesinin 10 Aralık gününde ise bu örgüt 30 maddeden oluşan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini kabul ve ilan etmiştir.

İşte BM’nin bu bildirgeyi kabul ve ilan ettiği gün dünya insan hakları günü, o gün ile başlayan hafta ise BM ülkeleri arasında insan hakları haftası olarak anılmaktadır.

İnsanı insan yapan kurallar olarak tanımlayabileceğimiz insan hakları aslında 1789’da veya 1948’de icat olunmuş bir şey değildir. Bu haklar her zaman vardır. Fakat 1789’dan önce görmezden gelindiği söylenebilir. İnsanların kölelik yaptığı, işkencelere uğradığı zamanlarda bile haksızlığa uğradıklarını düşünen insanlar çıkmış ve hoşnutsuzluklarını ortaya koymuştur. Örneğin 1215 senesinde İngiltere Kralı John’a halk bazı isteklerini iletmiştir. Bu istekler haklarını savunmak doğrultusundadır. Halkın kararlılığı ve kesin tavrı karşısında kral bunları kabul etmek zorunda kalmıştır. O gün insan haklarının sadece lafta olmadığı ilk gündür. Kralın imzaladığı Özgürlükler Belgesi insan haklarının ilkel bir taslağını oluşturmuştur. Bağımsızlık Bildirisi 1776 senesinde Amerika’da yayımlanmıştır ve hayati konularda insanların eşit haklara sahip olması gerektiği fikri pekiştirilmiştir. İnsanın refah içerisinde yaşama isteğinin bir ürünü olarak tarihte bu olaylar gerçekleşmiştir ve son olarak 1789’da Fransız İhtilali ile İnsan Hakları Evrensel Bildirisi yayımlanmıştır.

Görüldüğü gibi eskiden insan hakları sadece sözdeydi ve bu uygulanmalarını zorlaştırıyordu. Bağımsız ülkelerin, vatandaşlarının haklarını yazılı bir metinle koruması gerektiği çok sonradan anlaşılmıştır. 30 maddelik insan hakları evrensel beyannamesinin yasal olarak da düzenlenmesi ve korunması da Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabulü ile gerçekleşmiştir.

İnsan Hakları Haftası ile İlgili Kısa Yazı Hakkında Yorumlarınızı Hemen Paylaşabilirsiniz.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz