İngilizce Küresel Isınma ile İlgili Sloganlar

İngilizce Küresel Isınma ile İlgili Sloganlar

İngilizce Küresel Isınma ile İlgili Sloganlar

 1. “Don’t let our planet turn into a furnace, fight global warming today!” (Gezegenimizin bir fırına dönüşmesine izin vermeyin, bugün küresel ısınmaya karşı savaşın!)
 2. “Save the Earth, it’s the only planet with chocolate!” (Dünyayı kurtarın, çikolatanın tek olduğu gezegen!)
 3. “Global warming is not a myth, it’s our reality, act now!” (Küresel ısınma bir efsane değil, gerçeğimiz, şimdi harekete geçin!)
 4. “The Earth is melting, act now before it’s too late!” (Dünya eriyor, çok geç olmadan harekete geçin!)
 5. “Reduce, reuse, and recycle to fight global warming!” (Küresel ısınmaya karşı mücadele etmek için azaltın, yeniden kullanın ve geri dönüştürün!)
 6. “The future is in our hands, let’s make it a cooler one!” (Gelecek bizim elimizde, daha serin bir gelecek yapalım!)
 7. “Don’t wait for a miracle, be the change you want to see to stop global warming!” (Bir mucizeyi beklemeyin, küresel ısınmayı durdurmak için görmek istediğiniz değişim olun!)
 8. “Global warming is not just about melting ice caps, it’s about melting hearts too!” (Küresel ısınma sadece buzulların erimesiyle ilgili değil, kalplerin de erimesiyle ilgili!)
 9. “Small steps lead to big changes, start by reducing your carbon footprint!” (Küçük adımlar büyük değişimlere yol açar, karbon ayak izinizi azaltmaya başlayarak başlayın!)
 10. “Our planet is priceless, don’t let global warming make it worthless!” (Gezegenimiz paha biçilemez, küresel ısınmanın onu değersiz kılmasına izin vermeyin!)
 11. “Act now, because tomorrow may be too late!” (Çünkü yarın çok geç olabilir, şimdi harekete geçin!)
 12. “The Earth is our home, let’s keep it clean and green!” (Dünya bizim evimiz, temiz ve yeşil tutalım!)
 13. “Say no to global warming, say yes to renewable energy!” (Küresel ısınmaya hayır deyin, yenilenebilir enerjiye evet deyin!)
 14. “If we don’t act now, our children won’t have a future!” (Şimdi harekete geçmezsek, çocuklarımızın geleceği olmayacak!)
 15. “Stop global warming, start global cooling!” (Küresel ısınmayı durdurun, küresel soğutma başlatın!)
 16. “A healthy planet means a healthy future, let’s protect both!” (Sağlıklı bir gezegen sağlıklı bir gelecek demektir, ikisini de koruyalım!)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.