İmpute İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

İmpute İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Impute Nedir?

Impute, eksik verilerin yerine koymak veya tahmin etmek için kullanılan bir istatistiksel terimdir.

 1. It’s important to impute missing data before running the analysis. (Analiz yapmadan önce eksik verilerin impute edilmesi önemlidir.)
 2. The researcher used multiple imputation techniques to fill in the missing values. (Araştırmacı, eksik değerleri doldurmak için birden fazla impute tekniği kullandı.)
 3. We imputed the missing values using a regression model. (Eksik değerleri bir regresyon modeli kullanarak impute ettik.)
 4. Imputing the missing values improved the accuracy of the analysis. (Eksik değerleri impute etmek, analizin doğruluğunu artırdı.)
 5. The software automatically imputes missing data based on the available information. (Yazılım, mevcut bilgilere dayanarak otomatik olarak eksik verileri impute eder.)
 6. Imputing the missing data can be a complex process that requires expertise. (Eksik verileri impute etmek, uzmanlık gerektiren karmaşık bir süreç olabilir.)
 7. Some imputation methods are more suitable for certain types of data than others. (Bazı impute yöntemleri, diğerlerine göre belirli veri türleri için daha uygun olabilir.)
 8. Imputing missing values can reduce bias in statistical analysis. (Eksik değerleri impute etmek, istatistiksel analizde önyargıyı azaltabilir.)
 9. The imputation process should be carefully documented to ensure transparency. (Saydamlığı sağlamak için impute süreci dikkatlice belgelenmelidir.)
 10. Imputing missing data can be useful for making accurate predictions. (Eksik verileri impute etmek, doğru tahminler yapmak için faydalı olabilir.)
 11. Imputing missing data can also be used to fill in gaps in time series data. (Eksik verileri impute etmek, zaman serisi verilerindeki boşlukları doldurmak için de kullanılabilir.)
 12. It is important to consider the potential impact of imputing missing data on the results. (Eksik verileri impute etmenin sonuçlar üzerindeki olası etkisini düşünmek önemlidir.)
 13. Imputing missing data can help to preserve the sample size and power of the analysis. (Eksik verileri impute etmek, örneklem büyüklüğünü ve analizin gücünü korumaya yardımcı olabilir.)
 14. Multiple imputation can be used to account for uncertainty in the imputed values. (Birden fazla impute, impute edilen değerlerdeki belirsizliği hesaba katmak için kullanılabilir.)
 15. Imputing missing data can be a useful tool for data cleaning
 1. There are various imputation techniques, such as mean imputation and hot deck imputation. (Ortalama impute ve hot deck impute gibi çeşitli impute teknikleri vardır.)
 2. Imputing missing data can be done using statistical software programs like R or Python. (Eksik verileri impute etmek, R veya Python gibi istatistiksel yazılım programları kullanılarak yapılabilir.)
 3. Imputing missing data can be time-consuming, especially for large datasets. (Eksik verileri impute etmek, özellikle büyük veri kümeleri için zaman alıcı olabilir.)
 4. Imputing missing data is a common step in data preprocessing. (Eksik verileri impute etmek, veri ön işlemede yaygın bir adımdır.)
 5. Imputing missing data can help to avoid bias in statistical inference. (Eksik verileri impute etmek, istatistiksel çıkarım sırasında önyargıyı önlemeye yardımcı olabilir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.