İmproper İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

İmproper İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Improper Nedir?

Improper kelimesi Türkçe’de “uygunsuz” veya “yetersiz” anlamlarına gelir. Bu kelime, bir kişi, davranış veya durum için kullanılabilir.

Örnek Cümleler:

 1. He was fired from his job for his improper behavior. (Onun uygun olmayan davranışlarından dolayı işten çıkarıldı.)
 2. The teacher scolded the student for his improper conduct. (Öğrencinin uygun olmayan davranışları için öğretmen onu azarladı.)
 3. The company was fined for improper disposal of hazardous waste. (Şirket tehlikeli atıkların uygun olmayan şekilde bertaraf edilmesi nedeniyle cezalandırıldı.)
 4. She felt uncomfortable wearing that dress because it was improper for the occasion. (Olay için uygun olmadığı için o elbiseyi giyerek kendini rahatsız hissetti.)
 5. The restaurant was shut down due to improper food handling. (Restoran uygun olmayan gıda işlemesi nedeniyle kapatıldı.)
 6. He was scolded by his parents for his improper language. (Onun uygun olmayan dil kullanımı için ailesi tarafından azarlandı.)
 7. The police officer was suspended for his improper use of force. (Polis memuru, uygun olmayan güç kullanımı nedeniyle askıya alındı.)
 8. The party was ruined by the guest’s improper behavior. (Konukların uygun olmayan davranışları partiyi mahvetti.)
 9. The athlete was disqualified for his improper use of steroids. (Sporcu, uygun olmayan steroid kullanımı nedeniyle diskalifiye edildi.)
 10. The organization was criticized for its improper handling of the funds. (Kuruluş, fonların uygun olmayan şekilde yönetimi nedeniyle eleştirildi.)
 11. The teacher gave the student an F for his improper use of sources in the research paper. (Öğretmen, araştırma makalesinde kaynakların uygun olmayan kullanımı için öğrenciye F verdi.)
 12. The company faced a lawsuit for its improper labeling of the product. (Ürünün uygun olmayan etiketlenmesi nedeniyle şirket bir dava ile karşı karşıya kaldı.)
 13. The politician’s improper conduct was exposed by the media. (Politikacının uygun olmayan davranışları medya tarafından ortaya çıkarıldı.)
 14. The athlete was criticized for his improper celebration after the win. (Sporcu, galibiyet sonrası uygun olmayan kutlama için eleştirildi.)
 15. The student was given detention for his improper behavior in the classroom. (Öğrenci sınıfta uygun olmayan davranışlarından dolayı ceza aldı.)
 16. The company faced public backlash for its improper handling of customer complaints. (Müşteri şikayetlerinin uygun olmayan şekilde yönetilmesi nedeniyle şirket halkın tepkisi ile karşı karşıya kaldı.)
 17. The
 1. The actor was criticized for his improper comments during the interview. (Aktör, röportaj sırasında uygun olmayan yorumları nedeniyle eleştirildi.)
 2. The student was suspended for his improper use of social media. (Öğrenci, sosyal medyanın uygun olmayan kullanımı nedeniyle askıya alındı.)
 3. The athlete was banned from the sport for his improper behavior towards the referee. (Hakeme uygun olmayan davranışları nedeniyle sporcu spor yapmaktan men edildi.)
 4. The company was fined for its improper handling of sensitive information. (Hassas bilgilerin uygun olmayan şekilde yönetimi nedeniyle şirket cezalandırıldı.)

Bu örnek cümlelerde, “improper” kelimesi çeşitli durumlar ve davranışlar için kullanılmaktadır. Kelimenin anlamı her zaman uygun olmayan, yetersiz veya doğru olmayan bir şeyi ifade eder.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.