İmplosion İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

İmplosion İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Implosion Nedir?

Implosion, bir nesnenin içe doğru patlaması veya çökmesi anlamına gelir. Genellikle, bir nesnenin içindeki basınç, dışındaki basınca karşı koyamaz ve nesne içine doğru patlar veya çöker.

Örnek Cümleler:

 1. The building’s implosion was heard throughout the city. (Binanın çöküşü şehrin her yerinde duyuldu.)
 2. The implosion of the star created a black hole. (Yıldızın çöküşü bir karadelik yarattı.)
 3. The implosion of the balloon startled the children. (Balonun patlaması çocukları ürküttü.)
 4. The implosion of the economy left many people unemployed. (Ekonominin çöküşü birçok insanı işsiz bıraktı.)
 5. The implosion of the dam caused a flood downstream. (Barajın çöküşü nehir aşağısında sel yarattı.)
 6. The implosion of the airplane caused a massive explosion. (Uçağın patlaması devasa bir patlamaya sebep oldu.)
 7. The implosion of the volcano created a large crater. (Volkanın çöküşü büyük bir krater oluşturdu.)
 8. The implosion of the building was carefully planned and executed. (Binanın çöküşü özenle planlandı ve gerçekleştirildi.)
 9. The implosion of the star sent shockwaves throughout the universe. (Yıldızın çöküşü evrene şok dalgaları gönderdi.)
 10. The implosion of the bridge caused a major traffic jam. (Köprü çöktüğünde büyük bir trafik tıkanıklığı meydana geldi.)
 11. The implosion of the company left many investors bankrupt. (Şirketin çöküşü birçok yatırımcıyı iflas ettirdi.)
 12. The implosion of the mine trapped several miners underground. (Madenin çöküşü yer altında birkaç madenciyi mahsur bıraktı.)
 13. The implosion of the bubble caused widespread panic. (Balonun patlaması yaygın panik yarattı.)
 14. The implosion of the dam created a large reservoir. (Barajın çöküşü büyük bir su biriktirme havuzu oluşturdu.)
 15. The implosion of the planet caused a massive shockwave. (Gezegenin çöküşü devasa bir şok dalgası yarattı.)
 16. The implosion of the reactor caused a radioactive leak. (Reaktörün çöküşü radyoaktif bir sızıntıya sebep oldu.)
 17. The implosion of the ship caused a massive oil spill. (Gemideki çöküş devasa bir petrol sızıntısına sebep oldu.)
 18. The implosion of the tower was a controlled demolition. (Kulenin çöküşü kontrollü bir yıkım olarak gerçekleştirildi.)
 19. The implosion of the stadium was a spectacle to behold. (Stadyumun çöküşü

izlemeye değer bir gösteriydi.)
20. The implosion of the star system caused a shockwave that wiped out all life in the nearby galaxies. (Yıldız sisteminin çöküşü, yakındaki galaksilerdeki tüm yaşamı yok eden bir şok dalgası yarattı.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.