İmplant İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

İmplant İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Implant Nedir?

Implant, vücuda cerrahi müdahale ile yerleştirilen bir cihaz veya materyaldir. İnsan vücudunda uzun süreli kullanım için tasarlanmış olabilirler ve özellikle tıbbi amaçlar için kullanılırlar.

Örnek cümleler:

 1. I got an implant in my tooth to fix the cavity. (Diş çürüğümü düzeltmek için dişime implant yaptırdım.)
 2. The athlete had to get a knee implant due to a sports injury. (Spor yaralanması nedeniyle atlet dizine implant yaptırmak zorunda kaldı.)
 3. She is considering getting breast implants for cosmetic reasons. (Kozmetik nedenlerle meme implantı yaptırmayı düşünüyor.)
 4. The doctor implanted a pacemaker in his chest to regulate his heartbeat. (Doktor, kalp atışlarını düzenlemek için göğsüne bir kalp pili yerleştirdi.)
 5. The new technology allows for more precise dental implants. (Yeni teknoloji, daha hassas diş implantlarına olanak tanır.)
 6. He lost his leg in an accident, but a prosthetic implant helped him walk again. (Kazada bacağını kaybetti, ancak protez bir implant ona yeniden yürüme yeteneği kazandırdı.)
 7. The company is developing a brain implant that could help treat neurological disorders. (Şirket, nörolojik bozuklukları tedavi etmeye yardımcı olabilecek bir beyin implantı geliştiriyor.)
 8. The dental implant surgery was successful and the patient was pleased with the results. (Diş implantı ameliyatı başarılıydı ve hastanın sonuçlarından memnun kaldı.)
 9. She had a chip implanted in her pet so she could track it if it ever got lost. (Evcil hayvanının kaybolması durumunda onu takip edebilmek için bir çip implantı yaptırdı.)
 10. The implantable device is designed to release medication over an extended period of time. (Implante edilebilir cihaz, uzun bir süre boyunca ilaç salınımı yapmak için tasarlanmıştır.)
 11. The implant was placed under the skin and was barely visible. (Implant, cildin altına yerleştirildi ve neredeyse görünmezdi.)
 12. The patient had to undergo another surgery to remove the faulty implant. (Hasta, bozuk implantı çıkarmak için başka bir ameliyat geçirmek zorunda kaldı.)
 13. The spinal cord implant allowed him to manage his chronic pain without medication. (Omurilik implantı, onun kronik ağrısını ilaç kullanmadan yönetmesine olanak tanıdı.)
 14. The company offers a range of implant options for different dental needs. (Şirket, farklı diş ihtiyaçları için bir dizi implant seçeneği sunar.)
 15. The surgeon used a minimally invasive technique to insert the implant. (Cerrah, implantı yerleştirmek için minimal invaziv bir tekn
 1. The cochlear implant helped the deaf child hear for the first time. (Koklear implant, sağır çocuğun ilk kez duymasına yardımcı oldu.)
 2. The dental implant procedure took longer than expected due to complications. (Diş implantı prosedürü, komplikasyonlar nedeniyle beklenenden daha uzun sürdü.)
 3. The company is researching new materials for better biocompatibility with implants. (Şirket, implantlarla daha iyi biy uyumluluk için yeni malzemeler araştırıyor.)
 4. She was nervous about getting the implant, but the doctor reassured her that it was a routine procedure. (Implant yaptırmaktan endişeliydi, ancak doktor rutin bir prosedür olduğunu ona garanti etti.)
 5. The implantable device helped control his epilepsy and reduce the frequency of seizures. (Implante edilebilir cihaz, epilepsisini kontrol etmesine ve nöbet sıklığını azaltmasına yardımcı oldu.)

Türkçe karşılıklar:

 1. implant – diş implantı
 2. knee implant – diz implantı
 3. breast implants – meme implantları
 4. pacemaker implant – kalp pili implantı
 5. dental implants – diş implantları
 6. prosthetic implant – protez implant
 7. brain implant – beyin implantı
 8. dental implant surgery – diş implantı ameliyatı
 9. pet microchip implant – evcil hayvan mikroçip implantı
 10. implantable device – implante edilebilir cihaz
 11. skin implant – cilt implantı
 12. faulty implant – bozuk implant
 13. spinal cord implant – omurilik implantı
 14. implant options – implant seçenekleri
 15. minimally invasive implant technique – minimal invaziv implant teknikleri
 16. cochlear implant – koklear implant
 17. dental implant procedure – diş implantı prosedürü
 18. biocompatible implant materials – biyouyumlu implant malzemeleri
 19. routine implant procedure – rutin implant prosedürü
 20. epilepsy control implant – epilepsi kontrol implantı

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.