İmpetuous İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

İmpetuous İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

İmpetuous

İmpetuous, aniden yapılan ve düşünülmeden hareket edilen davranışları ifade eder.

 1. He made an impetuous decision without considering the consequences. (O, sonuçları düşünmeden ani bir karar verdi.)
 2. Her impetuous behavior got her into trouble. (Onun düşünmeden yaptığı davranışları, başını belaya soktu.)
 3. The impetuous driver caused a serious accident. (Düşüncesiz sürücü ciddi bir kaza neden oldu.)
 4. He’s known for his impetuous behavior. (O, düşüncesiz davranışlarıyla tanınıyor.)
 5. She regretted her impetuous decision. (O, düşüncesiz kararından dolayı pişman oldu.)
 6. The impetuous storm caused widespread damage. (Düşüncesiz fırtına geniş çaplı hasara neden oldu.)
 7. His impetuous actions put others in danger. (Onun düşüncesiz eylemleri, diğerlerini tehlikeye attı.)
 8. I wish I hadn’t been so impetuous. (Keşke öyle düşüncesiz davranmasaydım.)
 9. The impetuous young man got into a lot of trouble. (Düşüncesiz genç adam bir sürü belaya karıştı.)
 10. Her impetuous nature often got her into trouble. (Onun düşüncesiz doğası sık sık başını derde soktu.)
 11. The impetuous decision led to a lot of problems. (Düşüncesiz karar bir sürü soruna neden oldu.)
 12. He was impetuous and didn’t think before he acted. (O, düşünmeden hareket etti ve düşüncesizdi.)
 13. The impetuous move cost him dearly. (Düşüncesiz hamle ona çok pahalıya mal oldu.)
 14. I should have thought things through instead of being impetuous. (Düşüncesiz davranmak yerine, şeyleri daha iyi düşünmeliydim.)
 15. The impetuous horse bolted and ran away. (Düşüncesiz at, aniden kaçtı ve uzaklaştı.)
 16. His impetuous behavior hurt a lot of people. (Onun düşüncesiz davranışları birçok kişiyi incitti.)
 17. She acted on an impetuous whim. (O, düşüncesiz bir istekle hareket etti.)
 18. The impetuous decision caused a lot of chaos. (Düşüncesiz karar bir sürü kaosa neden oldu.)
 19. He couldn’t control his impetuous nature. (O, düşüncesiz doğasını kontrol edemedi.)
 20. She learned to think before acting impulsively. (O, düşüncesiz hareket etmeden önce düşünmeyi öğrendi.)
 1. The impetuous child ran into the street without looking. (Düşüncesiz çocuk, bakmadan sokağa koştu.)
 2. His impetuous behavior caused a lot of drama. (Onun düşüncesiz davranışları birçok dramaya neden oldu.)
 3. She’s known for her impetuous decisions. (O, düşüncesiz kararlarıyla tanınıyor.)
 4. The impetuous move startled everyone. (Düşüncesiz hamle herkesi şaşırttı.)
 5. He regretted his impetuous words. (O, düşüncesiz sözlerinden dolayı pişman oldu.)
 6. The impetuous teenager rebelled against authority. (Düşüncesiz genç, otoriteye karşı isyan etti.)
 7. Her impetuous actions often led to trouble. (Onun düşüncesiz eylemleri sık sık soruna neden oldu.)
 8. The impetuous decision was a huge mistake. (Düşüncesiz karar büyük bir hataydı.)
 9. He was impetuous and always acted on impulse. (O, düşüncesizdi ve her zaman dürtüsel davrandı.)
 10. The impetuous outburst shocked everyone. (Düşüncesiz patlama herkesi şok etti.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.