İlk Yerleşmeler Çatalhöyük ile İlgili Sorulara Cevaplar

2.15 Etkinlik İlk Yerleşmeler Çatalhöyük ile İlgili Sorulara Cevaplar

1. Evlerin yapımında neden daha çok kerpiç kullanılmış olabilir?

Çatalhöyük bölgesine yakın bir yerde bataklık bulunur. İnsanlar buradan kerpiç maddesini üreterek ev yapımında kullanmıştır. Evlerin yapımı üzerinden seksen yıl geçince insanlar evleri insan gibi yerin altına gömüyordu. Bunun için en uygun malzeme kerpiçti.

2. Evlere niçin pencere konulmamış? Evlere neden çatılardan giriliyor?

Çatalhöyük’te evlerin yan yana ve bitişik bir biçimde yapılmasından dolayı evlerde pencere bulunmuyordu. Ayrıca çatılar yürüyüş yolu gibi kullanıldığı için evlerin girişleri de çatılardaki bacalardan yapılmıştı. Bu yüzden evlerde kapı ve pencereler bulunmamaktadır. Zamanla evler de katman katman yükselmeye başladı. yani bir evin üstüne yenisi dikildi. Bu etken de evlerin kapısının olmamasına yol açmıştır.

3. Evlerin arasında sokak olmamasını nasıl açıklarsınız? İnsanlar neden çatıları kullanıyor olabilir?

Aslında bunun nedeni yıllarca güvenlik endişesi olarak düşünülüyordu. Ancak yapılan çalışmalarda Çatalhöyük bölgesinde herhangi bir savaştan kaynaklanan enkaz yığınına rastlanmamıştır. Bu yüzden gerçek nedenin aile bağlarının gelişmiş olması ve evlerin sağlam olması için yan yana yapılmış olmasından kaynaklanır.

4. Bu dönemde insanlar, hangi araç ve gereçleri kullanmış olabilir? Neden?

Yapılan kazı çalışmalarında ilkel kaplar, çanak ve çömlekler bulunmuştur. Bu da insanların o dönemlerde kilden yapılmış basit araçlar kullandığını gösterir.

5. Siz bu dönemde yaşasaydınız hangi araç ve gereçlere ihtiyaç duyardınız? Giysileriniz nasıl olurdu?

Günümüz teknolojisi çok geliştiği için insanlar artık modern elektronik aletler kullanıyor. Günümüzde kullandığımız bütün aletleri insanlar bundan binlerce yıl önce kullanmıyordu. Bu yüzden günümüzde yaşayan bir insanın o dönemin zor şartları altında yaşaması imkansız gibidir. O dönemin teknolojisiyle düşünecek olursak öncelikle sığınabileceğimiz güvenli bir ev inşa ederdik. Ayrıca avcılık için gerekli bıçak, sapan ve okları yapardık. Son olarak da avladığımız hayvanların etlerini pişirmek için ateş ve yemeği koyacağımız kapları yapmaya çalışırdık.

8 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.